BANDIRMA BELEDİYESİ'NDEN KİRALIK DÜKKANLAR - Bandırmanın Sesi
İndirimli Tatil
foto-deniz1

BANDIRMA BELEDİYESİ’NDEN KİRALIK DÜKKANLAR

Paylaş
 
google haberlerde takip et

Mülkiyeti Bandırma Belediyesi’nde bulunan dükkanlar kiralanıyor. 

İŞTE BANDIRMA BELEDİYESİ’NDEN KİRALIK DÜKKANLAR

1-Mülkiyeti Belediyemize ait Paşabayır Mahallesi Atatürk Parkı (Ziraat Bahçesi) 1 no.lu Kafeterya işyeri , 20.10.2015 tarih ve 1113 sayılı encümen kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, 31.12.2015 tarihine kadar aylık 2.000,00-TL muhammen kira bedelliyle İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.

Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 2.160 -TL dir.Garanti teminatı 30.000-TL’ dir.

2-Mülkiyeti Belediyemize ait Yeni Yenice Mahallesi Embeldede Mevkii 2056 Parseldeki 97.375,00 m2 tarla ziraatçilik olarak kullanılmak üzere 27.10.2015 tarih ve 1148 sayılı encümen kararı ,2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına  kiraya verilecek olup, birinci yıl dönümünün muhammen kira bedeli 235-TL olup,  İkinci ve üçüncü yıl kiraları, önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü –Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile belirlenecektir

Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 2.059,48 -TL dir.

3-Mülkiyeti Belediyemize ait 600 Evler Mahallesi Yeni Galericiler Sitesi No:34 bulunan galerici iş yeri 13.10.2015 tarih ve 1075 sayılı encümen kararı gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, 31.12.2015 tarihine kadar aylık 500,00-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.

Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 540,00 -TL dir.

4-Mülkiyeti Belediyemize ait Edincik Mahallesi Zeytin Pazarı No:1 adresindeki iş yeri zeytin deposu olarak kullanmak üzere 13.10.2015 tarih ve 1076 sayılı encümen kararı gereği, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile, ihale tarihinden itibaren (3) üç yıllığına, 31.12.2015 tarihine kadar aylık 85-TL muhammen kira bedelliyle ikinci ve üçüncü yıl kira artışının önceki yıl kira bedeline (DİE-ÜFE) (Devlet İstatistik Enstitüsü-Üretici Fiyat Endeksi) artış oranın ilavesi ile kiraya verilecektir.

Geçici teminatı (3)  üç yıllık muhammen bedel üzerinden alınacak olup, oranı % 3 tutarı 91,80-TL dir.

Taşınmazların ilk ihaleleri 01/12/2015 Salı günü saat 14.30 ’da belediye encümen salonunda şartnameleri gereği ayrı ayrı yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihaleleri 08/12/2015 Salı günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnameleri ve muameleli dosyaları Belediyemiz Emlak ve  İstimlak Müdürlüğünde    görülebilir, 50-TL  karşılığında satın alınabilir.

Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmühaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borcun bulunmadığına dair belgelerini, 1 no.lu ihale için garanti  teminatını ihale saatine kadar Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vermeleri şarttır.

Bir önceki yazımız olan BANDIRMA'DAN TÜRKİYE'YE PIRASA GÖNDERİYORLAR başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  Sosyal   Medyada   Paylaşın
gulez

Güncel Bandırma Haberleri

Teknik Destek ve Reklam Yönetimi Kutlu Creative tarafından sağlanmaktadır.