S.S. Eğit-Koop Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi | Bandırmanın Sesi
REKLAM
foto-deniz1
grand serenay hotel

S.S. Eğit-Koop Olağan Genel Kurulunu Gerçekleştirdi

Paylaş
 

S.S.Eğitimciler Tüketim Kooperatifi’nin 2015 Yılı, Olağan Genel Kurul Toplantısını, Balıkesir Asfaltı 5’nci kilometresinde yer alan deposunda gerçekleştirdi. Üyelerin hazır bulunduğu Genel Kurul Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Şenol, ikinci başkan İsmail Özkan, ve Üye Ertan Demirkapı başkanlığında gerçekleşti.

Divan Kurulu Başkanı Hüseyin Çalışkan, gündeme ilişkin maddeleri okudu. Maddeler, ortakların oyçokluğuyla kabul edildi. Yıllık olarak karlardan dağıtım paylarına düşen miktarın net 600 lira, brüt olarak 700 lira dağıtılan miktarın yıllık net 800 lira olarak belirlenmesi hakkında ortaklar arasında görüşülen madde kurul tarafından değerlendirmeye alındı. Kooperatife yeni ortak olmak isteyen kişilerin net olarak 17 bin 500 lira miktar ödemesiyle giriş yapılıyor iken, Divan Kurulu ve ortakların karırı ile  giriş yapan kişilerin toplam 20 bin lira ödemesiyle oy çokluğuyla kabul edildi.

S.S.Eğitimciler Tüketim Kooperatifi, (EĞİT-KOOP) 2015 yılı çalışma raporunu okudu.’ Yönetim Kurulumuzun 2015 yılı Yıllık çalışma Raporunu sunmak üzere huzurunuzdayım.Çalışma Raporunun sunumuna geçmeden önce sizlere yasal ve zorunlu olan bilgileri sunacağım. 2015 yılında Kooperatifimizin 165 çalışanı var ve tamamı SSK ya tabidir. 2015 yılında 32 kişi işe alınmıştır.Aynı yıl içerisinde 26 kişi işten ayrılmıştır. 2015 yılı bütçe tahminlerinin gerçekleşme durumu aşağıdaki gibidir.Tahmin edilen gelir 60 milyon, gerçekleşen gelir 67.570 milyondur.Gider tahmini 59.450 liradır.Gerçekleşen gider 66.430 liradır.Vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra 910.000.-TL net kar gerçekleşmiştir.Mali durum ve muhasebe işlemleri hakkında diğer Yönetim Kurulu üyemiz İsmail ÖZKAN sizleri ayrıntılı olarak bilgilendirecektir. Kooperatifimiz 2015 yılında banka kredisi kullanmamıştır.Bu nedenle kredi borcu yoktur.Bilançoda banka kredileri hesabında görünen miktar kredi kartı ödemelerimizle ilgilidir. 2015 yılında bir adet araç alınmış olup toplam oniki adet aracımız vardır. Kooperatifimizin şu anda 245 ortağı vardır.Dönem içerisinde yeni ortak girişi yoktur.Aynı dönem içerisinde beş kişinin ortaklık ilişkisi sona ermiştir. Şu anda kooperatifimizin açtığı veya kooperatifimize açılan bir dava yoktur’.

Divan Kurulu Başkanı Hüseyin Çalışkan genel kurul toplantısının gündem maddelerini okudu. Maddeler, Divan Kurulu Seçimi ve Saygı Duruşu, Yönetim Kurulu Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Farkı hesaplarının sunulması, Denetleme Kurulu Raporunun sunulması. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının görüşülmesi.Yönetim Kurulu Raporunun aklanması.Denetim Kurulu Raporunun aklanması.Ristum paylarının dağıtılmasının görüşülmesi.2015 yılı kar payı dağıtılmasının görüşülmesi.Ana sözleşme 61.maddeye göre oluşturulan özel fon kullanımının görüşülmesi.Üyelik paylarının görüşülmesi.Tüzüğün 3,6,10,14,16,23,28 ve 61.madde değişikliklerinin (Bakanlıktan izin alınabilmesi şartıyla) görüşülmesi.TTK 367,371 ve 629 maddelerine göre düzenlenmiş İç Yönergesinin görüşülmesi, Ana sözleşme 14.maddeye göre ortakların yapmaları gereken alışveriş asgari miktarının görüşülmesi. Ana sözleşme 23.maddeye göre özel fonlardan ayrılacak burs miktarının görüşülmesi.Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülmesi..2016 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi gibi gündem maddeleri yer aldı.

Denetleme Kurulu başkanı Halil Aycan yaptığı konuşmasında, S.S.Eğitimciler Tüketim Kooperatif’in 2015 yılına ait denetim kurulunun raporlarını okudu. Raporda ‘ Kuruluş işlemlerinde yapılan harcamaların uygun yapıldığı muhasebe kayıtlarının kanuna uygun tutulduğu kooperatifler kanuna aykırı işlem yapılmadığı görülmüştür. Yönetim kurulu üyelerinin üyelik şatlarını taşıdıkları ayrılma durumunda yeteri kadar yedek üye olduğu görülmüştür. Yönetim kuruluna genel kurulca belirlenen ücret dışında ücret ödenmediği,yetki devri yapılmaksızın genel kurulca belirlenen alım satım yetkisi doğrultusunda işlem yapıldığı tespit edilmiş. Yönetim kurulu, denetim kurulu ve kooperatif çalışanlarının, kooperatifle ilgili ticari muamele de bulunmadıkları görülmüştür. Yönetim, denetim ve bütün çalışanların ücretleri ve sigorta primlerinin zamanında yatırıldığı, Ortaklık listeleri kooperatif sözleşmesine uygun yapılmış olduğu, Yeni üye kaydedilmediği ve ortak ihracı yapılmadığı görülmüştür. Ortaklarımız tarafından yönetim, denetim kurulu ve çalışanlarına intikal ettirilen bir şikayet bulunmamaktadır. Yönetim kurulunun ortakları arasında eşitlik ve hakkaniyet ilkesine uyduğu tespit edilmiştir. Defter ve belgelerin usulüne uygun, Türk ticaret kanunu uyarınca istenildiği şekilde, öngörülen zamanda, tutulduğu görülmüştür. Muhasebe kayıtlarının, defterlerin, tahsilat ve ödeme makbuzlarının geçerli belgeye dayalı olarak yapıldığı ve saklandığı görülmüştür. Bilanço ve gelir gider hesaplarının muhasebe standartlarına, kooperatif kanununa uygun ve detaylı düzenlendiği,Bilançoda belirtilen bilgilere göre alacakların vadeli satışlardan kaynaklandığı, avansların dökümlerinin yapıldığı, vadesinde ödenmeyen borcun bulunmadığı ,Üye tahsilatlarının zamanında yapıldığı ve kayıtlara tahsilat makbuzu tutulduğu görülmüştür. Vergi ve yasal yükümlülükler zamanında yerine getirilmiş 31.12.2015 tarihi itibariyle vergi dairesine 212.888,77 TL SSK’ya 98.562,07 TL borç bulunmakta olup genel yönetim giderlerinin iş hacmiyle uyumlu olduğu 2015 faaliyet dönemine ait işlemler neticesinde 910.622,09 TL farkla sonuçlandığı görülmüş yasal kesintiler düşüldükten sonra 6.223,17 TL risturn hesaplanmıştır. Yukarıdaki tespitler doğrultusunda kooperatifin mali durumu hakkında olumsuzluk olmadığı görülmüştür.

Eğit Koop, olarak misyonumuz; işletmemizin saygınlığını arttırmak malımızın tercihini devam ettirmek olumsuz ve yanlış izlenimlerini düzeltmek piyasaya egemen olarak işletmenin prestijini attırmaktır. Müşteri ve kamuoyu olarak kooperatifimizi tanıyanlar güvenilir olduğumuzu ,üretilen ürün ve hizmetlerimiz hakkında yeterli bilgiye sahip olduklarını düşünüyoruz. Güvenilir olmak kişiler için olduğu kadar kurumlar içinde kazanılan önemli bir değerdir. Uzun zamandır elde ettiğimiz bu güveni yönlendirme ve denetleme görevlerini iyi yapabilen bir yapıya, zamana, sizin gibi saygıdeğer ortaklara sahip olmakla elde ettik. Bu başarı başta siz olmak üzere hepimizin başarısıdır. Yaptığımız denetimler sırasında, bütün birimler tek tek gezilmiş şubelerin yerleşim biçimleri; düzenleri, temizlikleri ve mekanların tüm fiziki özellikleri gözden geçirilmiş, son yılların satış karşılaştırılmaları yapılmış; birimlerdeki müdür, şef ve personellerle görüşülmüş performanslarının Eğit-Koop’un koyduğu standartlara ne kadar uyum gösterdikleri irdelenmiştir Alışveriş yapmakta olan kooperatif ortaklarımızın ve diğer müşterilerimizin görüşleri alınmış alınan hizmetten memnuniyet duyulduğu İfade edilmiştir Alınan tüm yanıtlarda olumlu ve teşvik edici kanaatlere varılmıştır Bu düşüncelerle ; Kooperatif bünyesinde gerçekleşen faaliyetleri yerinde bulduğumuzu ,kooperatif işlem ve hesapları sonucunda ulaşılan kanaatimizin olumlu olduğunu, yönetim kurulunun başarılı bir dönem geçti. Ortaklarına ibra edildi ve genel kurulun taktirine sundu ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Bir önceki yazımız olan BANDIRMA'DA BUGÜN SU KESİNTİSİ YAŞANIYOR başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  Sosyal   Medyada   Paylaşın
Teknik Destek ve Reklam Yönetimi Kutlu Creative tarafından sağlanmaktadır.