3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ DÜZENLENİYOR | Bandırmanın Sesi
REKLAM
foto-deniz1

3. ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ DÜZENLENİYOR

Paylaş
 

Üniversitemiz Tarafindan Özbekistan’ın Buhara Kentinde, Nobel Ödüllü Bilim İnsanımız Aziz Sancar’ın Onur Konuğu Olduğu “3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi” Düzenleniyor.

Onyedi Eylül Üniversitesi’nin Buhara Üniversitesi ile Turkish Studies Dergisi işbirliğinde gerçekleştirdiği ve Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar’ın onur konuğu olarak katıldığı “3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi” 17-21 Ekim 2018 tarihleri arasında, medeniyetimizin kadim şehri ve sosyal bilimciler için bir laboratuvar olma özelliği taşıyan Buhara’da düzenleniyor.

Kongrenin amaçları arasında, Buhara ve Semerkant havzasının kültürümüzdeki ve bilimsel çalışmalarımız üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak, kongreye katılacak olan bilim insanlarının Buhara-Semerkant’ın tarihi, kültürel ve dinî mekânlarını görmek suretiyle kendi alanlarına ilişkin yeni bakış açıları oluşturabilmelerini sağlamak, Türkiye ve Özbekistan’da görev yapan araştırmacıları bir araya getirmek bulunmaktadır.

Kongrenin konuları “Tarih, Toplum ve Kültür, Coğrafya, Temel İslam Bilimleri, Sosyal Problemler, Sürdürülebilir, Dengeli ve Kapsayıcı Büyüme, Eğitim, Ekonomi ve Finans, Girişimcilik ve İş, Hukuk, Sağlık Yönetimi, Spor Bilimleri, Turizm ve Turizm İşletmeciliği, Gençlik Sorunları, Etkileşim ve İlişkiler, Çevre Sorunları, Din Bilimleri, İslam Felsefesi ve Düşüncesi, Mitoloji, Folklor Araştırması, Sanat Etütleri, Sanat Tarihi Araştırmaları, Arkeolojik Araştırmalar, Basın Çalışmaları, Bilgi Yönetimi, Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Kadın Araştırmaları, Maveraünnehir, Felsefe, Psikoloji, İslam Tarihi, İslam Sanatları, Pazarlama, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Etik ve Ahlak Değerleri, Antropolojik Çalışmalar, Bilim Felsefesi ve Metodolojisi, Dil ve Edebiyat, Türk Kültürü, Yabancılara Türkçe Öğretmek, Ebû Hanife, Mâturidî, Buhârî, Tarih Boyunca Özbekistan: Karahanlılar Dönemi, Büyük Selçuklu Dönemi, Bir Kültür Merkezi Olarak Semerkant, Rabgūzî, Seyf-i Sarâyî, Hâfız-ı Hârizmî, Hüseyin Baykara, Ali Şîr Nevâî, Atâî, Sekkâkî, Gedâyî Han, Oğuznâme, Nasreddin Hoca, Köroğlu ve Alpamış Destanı, Tirmizî, Dârimî, Hakîm et-Tirmizî, İbn Sina, Farâbî, Bîrûnî, Muhammed b. Ahmed Harizmî, Ebû Leys es-Semerkandî, Hâkim es-Semerkandî, Ebu’l-Mu‘în en-Nesefî, Ebu’l-Berekât en-Nesefî, Ömer en-Nesefî, Zemahşerî, Serahsî, Ebu’l-Usr Pezdevî, Seyyid Burhaneddin (Mevlana’nın Şeyhi), Yedi Mürşid, Abdülhâlik Gucdüvânî, Ârif Rivgerî, Mahmûd Fağnevî, Ali Râmitenî, Muhammed Baba Semmasî, Emir Külal, Hazret Bahauddin Nakşibend, Türk-İslam Edebiyatının ilk temsilcileri, Kâşgarlı Mahmud, Yûsuf Has Hâcib, Edib Ahmed Yüknekî, Ahmed Yesevî, Çağatay Türkçesi Edebiyatı, Emir Timur, Uluğ Bey, Bâbürşah, Ebülgazi Bahadır Han ve Eserler-Destanlar ve Halk Edebiyatı Ürünleri” dir.

“3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi”  hakkında detaylı bilgi http://incsos.org/tr/anasayfa/ internet adresinde yer almaktadır.

Bir önceki yazımız olan SEDEF EGZAMA HASTALIĞINA MUCİZE ÇÖZÜM SAĞLIYOR başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  Sosyal   Medyada   Paylaşın
gulez

Güncel Bandırma Haberleri

Teknik Destek ve Reklam Yönetimi Kutlu Creative tarafından sağlanmaktadır.