Yüzde 50 Hibenin Destek Konuları Belli Oldu | Bandırmanın Sesi
REKLAM
foto-deniz1

Yüzde 50 Hibenin Destek Konuları Belli Oldu

Paylaş
 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesine İlişkin Karar” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karar doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması, kırsal ekonomik altyapının güçlendirilmesi, tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması, kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlamak için yeni teknoloji içeren yatırımlar ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin esasların belirlenmesini amaçlıyor. Bu karar; 01.01.2016-31.12.2020 tarihleri arasında, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak, tarım ve tarım dışı istihdamı geliştirmek, gelirleri artırmak ve farklılaştırmak için, kadın ve genç girişimciler öncelikli olmak üzere gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile bireysel sulama sistemlerine yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor. Desteklenecek yatırım konuları; 1- Tarım ve balıkçılık ürünlerinin işlenmesi, depolanması, paketlenmesi ve pazarlanmasına yönelik yatırımlar. 2- Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar ve bu yatırımlara ait yeni teknolojiler içeren makine ekipman alımları. 3- Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı. 4- Bitkisel ve hayvansal orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar. 5- Bireysel sulama sistemleri. 6- Kırsal ekonomik altyapı yatırımları. 7- Bu Karar kapsamındaki yatırım konuları arasında yer alan tesislerin enerji ihtiyacında kullanılmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından lisanssız enerji üreten tesisler. Aşağıda belirtilen nitelikteki yatırımlar; a) Yeni yatırımlar. b) Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanmasına yönelik yatırımlar. c) Kapasite artırımı, modernizasyon ve/veya teknoloji yenilenmesine yönelik yatırımlar, destekleniyor. Bu kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile belirlenecek. Tebliğin Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra belirtilen şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler başvurularını yapılabilecek.

Bir önceki yazımız olan Balıkesir Yılda 500 Bin Adet Ceviz Fidanı İhraç Ediyor başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  Sosyal   Medyada   Paylaşın
gulez

Güncel Bandırma Haberleri

Teknik Destek ve Reklam Yönetimi Kutlu Creative tarafından sağlanmaktadır.