TATİL ZAMANI
foto-deniz1

VALİ YAZICI KAR HAKKINDA AÇIKLAMA

Paylaş
 

Cuma akşamından itibaren il genelinde etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı ile ilgili Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı değerlendirmelerde bulundu.

Vali Ersin Ya­zı­cı, konu ile il­gi­li ola­rak ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, il ge­ne­lin­de Cuma ­akşamından bu yana devam eden kar ya­ğı­şı­nın, öze­lik­le ula­şım­da ak­sa­ma­la­ra neden ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Karla mü­ca­de­le ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Vali Ya­zı­cı, ekip­le­rin ge­ce­li gün­düz­lü ça­lı­şa­rak ya­şa­nan ula­şım mağ­du­ri­yet­le­ri­ni gi­der­me­ye uğ­raş­tık­la­rı­nı söy­le­di.
ULA­ŞIM ZAMAN ZAMAN TEK ŞERİTTEN SAĞ­LA­NI­YOR
Vali Ya­zı­cı, bazı yol­lar­da zaman zaman tra­fi­ğin kısa sü­rey­le tek şe­rit­ten sağ­lan­dı­ğı­nı ancak şe­hir­le­ra­ra­sı yol­la­rın açık ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, şun­la­rı ak­tar­dı:
“Sa­de­ce Kep­sut-Dur­sun­bey yolu sı­kın­tı­lı, bütün ekip­ler karla mü­ca­de­le ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor­lar. Diğer bütün ana yol­lar açık. Ula­şım zaman zaman tek şe­rit­ten sağ­la­nı­yor. Dün ge­ce­den iti­ba­ren kam­yon ve tır­la­rın se­ya­hat et­me­si­ne izin ver­mi­yo­ruz. Çünkü bu araç­lar kaza yap­tı­ğın­da veya kay­dı­ğın­da yol ka­pan­dı­ğın­da açıl­ma­sı çok zor. Ge­rek­me­dik­çe va­tan­daş­la­rın araç kul­lan­ma­ma­la­rı­nı ve kış las­ti­ği veya zin­cir tak­ma­la­rı­nı rica edi­yo­ruz. Hem­şeh­ri­le­ri­miz rahat olsun biz­ler 7/24 görev ba­şın­da­yız.”dedi.

Bir önceki yazımız olan Gazeteci Mustafa Yamaner ile Yıldızlar Geçidi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  Sosyal   Medyada   Paylaşın
Bizi Facebook’tan Takip Edin!
ozen hyundai doga-koleji-bandirma yemtar
saloni
perema2014 soylu
bandirma-com-tr gumuskonak kutlu-creative-bandirma-web-tasarim
birge cilev eken-hotel dOnce
otel10com
Teknik Destek ve Reklam Yönetimi Kutlu Creative tarafından sağlanmaktadır.