foto-deniz1
asili-ceviz-fidani

VALİ YAZICI KAR HAKKINDA AÇIKLAMA

valiyazici
Paylaş
 

Cuma akşamından itibaren il genelinde etkisini sürdüren şiddetli kar yağışı ile ilgili Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı değerlendirmelerde bulundu.

Vali Ersin Ya­zı­cı, konu ile il­gi­li ola­rak ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, il ge­ne­lin­de Cuma ­akşamından bu yana devam eden kar ya­ğı­şı­nın, öze­lik­le ula­şım­da ak­sa­ma­la­ra neden ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.
Karla mü­ca­de­le ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da de­ğer­len­dir­me­ler­de bu­lu­nan Vali Ya­zı­cı, ekip­le­rin ge­ce­li gün­düz­lü ça­lı­şa­rak ya­şa­nan ula­şım mağ­du­ri­yet­le­ri­ni gi­der­me­ye uğ­raş­tık­la­rı­nı söy­le­di.
ULA­ŞIM ZAMAN ZAMAN TEK ŞERİTTEN SAĞ­LA­NI­YOR
Vali Ya­zı­cı, bazı yol­lar­da zaman zaman tra­fi­ğin kısa sü­rey­le tek şe­rit­ten sağ­lan­dı­ğı­nı ancak şe­hir­le­ra­ra­sı yol­la­rın açık ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak, şun­la­rı ak­tar­dı:
“Sa­de­ce Kep­sut-Dur­sun­bey yolu sı­kın­tı­lı, bütün ekip­ler karla mü­ca­de­le ça­lış­ma­la­rı­na devam edi­yor­lar. Diğer bütün ana yol­lar açık. Ula­şım zaman zaman tek şe­rit­ten sağ­la­nı­yor. Dün ge­ce­den iti­ba­ren kam­yon ve tır­la­rın se­ya­hat et­me­si­ne izin ver­mi­yo­ruz. Çünkü bu araç­lar kaza yap­tı­ğın­da veya kay­dı­ğın­da yol ka­pan­dı­ğın­da açıl­ma­sı çok zor. Ge­rek­me­dik­çe va­tan­daş­la­rın araç kul­lan­ma­ma­la­rı­nı ve kış las­ti­ği veya zin­cir tak­ma­la­rı­nı rica edi­yo­ruz. Hem­şeh­ri­le­ri­miz rahat olsun biz­ler 7/24 görev ba­şın­da­yız.”dedi.

Bir önceki yazımız olan Bandırma Yılbaşı Programları 2018 başlıklı makalemizde Bandırma yeni yıl programları, Bandırma Yılbaşı Programları ve bandırma yılbaşında sahne alacak sanatçılar hakkında bilgiler verilmektedir.

  Sosyal   Medyada   Paylaşın
Bizi Facebook’tan Takip Edin!
1agrigento-otel-erdekozen hyundai doga-koleji-bandirma nehir-kaya esen-tip yemtar
perema2014 soylu
berkan-kuyumculuk bandirma-com-tr gumuskonak
birge cilev eken-hotel dOnce ortem iskenderci
logo-web
Teknik Destek ve Reklam Yönetimi Kutlu Creative tarafından sağlanmaktadır.