foto-deniz1
asili-ceviz-fidani

TİCARET ODASI SEÇİM DUYURUSU

icerik_DUYURU_17
Paylaş
 

5174 sayılı Kanunun 81-82-83-84. maddeleri ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince Bandırma Ticaret Odası Organ Seçimleri M. Akif Ersoy Cad. No:29 adresindeki Odamız hizmet binasında aşağıdaki takvime göre yapılacaktır:

 • Seçme ve seçilme hakkına haiz olan üyelerin İlçe Seçim Kurulunca onaylı listeleri 25-26-27 EYLÜL 2017 Pazartesi-Salı-Çarşamba günleri ( 3 iş günü ) saat 09.00’dan 17.00’ye kadar Bandırma Ticaret Odası ilan panolarına asılacaktır.
 • Meslek Komitesi ve Meclis Asil ve Yedek üyeleri seçimi yargı gözetiminde 9 EKİM 2017 Pazartesi günü saat 09.00’da başlayacak ve saat 17.00’de sona erecektir.
 • Oda Yönetim Kurulu Başkanı ile Oda Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Birlik Genel Kurul Asil ve Yedek Üyeleri seçimleri yargı gözetiminde 13 EKİM 2017 Cuma günü saat 14.00’de başlayacak ve saat 16.00’da sona erecektir.

Seçim ile ilgili ayrıntılı bilgi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Organ Seçimleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinde bulunabileceği gibi dikkat edilmesi gereken önemli noktalar aşağıda belirtilmiştir:

 • Oda kaydı faal olan, ticaret sicil kaydı bulunan, Kanunun 10.maddesi gereğince yönetim kurulunca üyeliği askıya alınmayan ve vergi mükellefiyet durumu aktif olan ve Kanunun 83. Maddesi gereğince seçim tarihi itibariyle en az iki yıldır Odaya kaydı bulunan gerçek ve tüzel kişi üyelerimiz Organ seçimleri yönetmeliğinin 5. ve 6. Maddeleri hükümlerine uymaları şartıyla seçimlere katılabileceklerdir.
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 83. Maddesi gereğince Oda kaydı, seçim tarihi itibariyle iki yıldan az olan üyelerin seçme ve seçilme hakkı
 • Seçmen listelerinde adı yazılı olmayan üyeler oy kullanamazlar.
 • Münfesih şirketler organ seçimlerinde oy kullanamazlar.
 • Oy kullanacak gerçek veya tüzel kişiler seçme ve seçilme haklarını vekaleten veya ticari mümessil vasıtasıyla kullandıramazlar.
 • Tüzel ve gerçek kişi üyelerin seçilebilme yeterlilikleri Organ Seçimleri Yönetmeliğinin 6. Maddesinde belirtilmiş olup, tüzel kişi üyelerin temsilcisi olan gerçek kişilerin şirket sahibi, ortağı ve/veya yöneticisi olması ve şirketi temsil ile bağlayıcı işlem yapmaya yetkili olarak Ticaret Sicilinde tescilli bulunmaları gerekmektedir ve bu halin en az altı ay öncesini kapsaması şarttır.
 • Tüzel kişi temsilcisi gerçek kişilerin, temsil ettikleri tüzel kişinin tescilli ana sözleşmeleri gereğince temsil ve bağlayıcı işlem yapma yetkisine sahip olduklarına dair ticaret sicil müdürlüğünden seçim tarihinden önceki 90 gün içerisinde organ seçimleri için alınmış yetki belgesini oy kullanma sırasında ibraz etmeleri ve tüzel kişiyi temsilen oy kullanacak gerçek kişinin aldığı yetki belgesinde T.C. kimlik numarasının yazılı olması zorunludur. Ayrıca organ seçimlerinin yapıldığı aylarda seçim amacıyla tasdik edilen bu belgelerden harç ve hizmet bedeli tahsil edilmez. Seçim günü yaşanacak yoğunluk dikkate alınarak seçim yetki belgelerinin önceden alınması ve Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde yetki sürelerinin kontrollerinin yapılması büyük önem taşımaktadır.
 • Organ seçimlerinde oy kullanacak gerçek kişilerin seçmen listelerinde T.C. Kimlik numaralarının yazılı olması zorunludur. Bu sebeple gerçek kişi üyelerin odamız üyelik kayıtlarında gerekli güncellemeleri yaptırmaları önem taşımaktadır.
 • Seçimler gizli oy ve açık tasnif esaslarına göre yapılacaktır.
 • Oylar, herhangi bir şekilde hazırlanmış oy pusulalarının, üzerinde İlçe Seçim Kurulu mührü bulunan ve oy verme sırasında seçim sandık kurulu başkanı tarafından verilecek özel zarflara konulması suretiyle kullanılacaktır.
 • Her meslek grubu için ayrı zarflarda oy kullanılır. Bu zarflara koyulacak her bir oy pusulasının üstüne meslek komitesi asil üye adayları, altına ise meslek komitesi yedek üye adayları ayrı ayrı yazılır. Meclis asil ve yedek üyesi adayları; aynı liste üzerinde meslek komitesi asil üyesi adaylarının yanlarına yazılarak belirtilir. Tüzel kişiler meslek komitesi ile meclis üyeliğine tüzel kişi olarak seçilirler.

 

Bir önceki yazımız olan Gazeteci Mustafa Yamaner ile Yıldızlar Geçidi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  Sosyal   Medyada   Paylaşın
Bizi Facebook’tan Takip Edin!
ozen hyundai doga-koleji-bandirma nehir-kaya esen-tip yemtar
perema2014 soylu
berkan-kuyumculuk bandirma-com-tr gumuskonak
birge cilev eken-hotel dOnce ortem iskenderci
logo-web
Teknik Destek ve Reklam Yönetimi Kutlu Creative tarafından sağlanmaktadır.