PARKOMAT'A İPTAL | Bandırmanın Sesi
REKLAM
foto-deniz1

PARKOMAT’A İPTAL

Paylaş
 

Bandırma Belediyesi ile 2012 yılında yapılan ihale Balıkesir İdare Mahkemesince iptal edildi.

Mahkeme 2016/839 Esas, 2016 1248 karar numarasıyla 06.10.2016 tarihinde verdiği kararda yapılan ihaleyi hukuka ve mevzuata uygun olmadığından dolayı 15 gün içerisinde Danıştay’da temyiz yolu açık olmak üzere oy birliği ile iptal etti.

Yapıldığı günden beri Bandırma Kamuoyunda tartışmalara yol açan Parkomat ihalesi Balıkesir İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Kararda özetle “Otopark yönetmeliğinin 4. Maddesinin (f) bendinde “Otopark bedeli alınan parsellerin otopark ihtiyaçlarının Belediye ve Valilikçe karşılanmasının zorunlu olduğu, otopark ihtiyacı parselinde karşılanamayan ve idaresince İmar Kanununun 37. Maddesine göre otopark tesis edilemeyen alanlarda otopark bedelinin arsa payı hariç % 25’i yapı ruhsatının verilmesi sırasında nakden, kalan % 75’i ve arsa payı ise belediyesince veya il özel idaresince parselin otopark ihtiyacı karşılandıktan en geç doksan gün sonra o yıla ait miktarlara göre değerlendirilerek tahsil edileceği” hükümleri birlikte değerlendirildiğinde; yol üzeri park alanında bulunan ve otopark ihtiyacı karşılanmayan binalar için yapı ruhsatının verilmesi esnasında otopark bedeli tahsil edildiği halde bu binalarda ikamet eden araç sahiplerinin bina önlerinde araçlarını park ettikleri yerin yol üzeri ücretli park sahasına rastlaması durumunda bunun için de ücret ödemek zorunda kalmalarının, dolayısıyla mükerrer ödeme yapmalarının engelleneceği daha önceden yapılmış düzenlemenin varlığı gerekmektedir.”
Denmiş ve planlamanın nasıl yapıldığı ve belde evlerinin ve iş yerlerinin önüne park ettikleri zaman park ücreti ödemek zorunda olup olmadıklarına ilişkin daha önceden yapılmış detaylı bir proje çalışmasının bulunup bulunmadığı bildirilmesi istenmiş. Alınan cevap da farklı bir uygulamanın yapılmadığı anlaşıldığından ve bu tarz bir düzenleme olmaksızın yapılan ihale işleminin hukuka ve mevzuata uyarlığı bulunmadığını belirleyen mahkeme heyeti dava konusu işlemin iptaline oy birliği ile karar vermiştir.

Bir önceki yazımız olan BANDIRMA'DA BUGÜN SU KESİNTİSİ YAŞANIYOR başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  Sosyal   Medyada   Paylaşın
gulez

Güncel Bandırma Haberleri

Teknik Destek ve Reklam Yönetimi Kutlu Creative tarafından sağlanmaktadır.