ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI | Bandırmanın Sesi
REKLAM
foto-deniz1
grand serenay hotel

ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Paylaş
 

T.C. BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun’un ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların ilgili mevzuatta ve ilanda belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Ayrıca yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca onaylanmış olması ve 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki tüm şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

1) PROFESÖR BAŞVURU ŞARTLARI: Profesör kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan profesör adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak göstererek ekleyecekleri; – 2 adet fotoğraf, – Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi, – Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği, – Doçentlik Belgesinin onaylı örneği, – Yabancı Dil Belgesi – Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten), – Adli Sicil Kaydı, – Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.) – Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli, – Özgeçmiş, – Yayın listesi, – Bilimsel çalışma ve yayınlar, – Kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflar, – Eğitim-öğretim faaliyetleri, – Yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmaları, – Üniversite Yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgilerini, kapsayan dosyalarını 6 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

2) DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI: Doçent kadroları daimi statüde olup, kadro şartlarını taşıyan doçent adaylarının başvuracakları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını belirtir dilekçelerine ekleyecekleri; – 2 adet fotoğraf, – Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi, – Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği, – Doçentlik Belgesinin onaylı örneği, – Yabancı Dil Belgesi – Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten), – Adli Sicil Kaydı, – Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.) – Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli, – Özgeçmiş, – Yayın listesi, – Bilimsel çalışma ve yayınlarını, kapsayan dosyalarını 4 takım halinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

3) YARDIMCI DOÇENT BAŞVURU ŞARTLARI: Yardımcı Doçent kadrosuna başvuru şartlarını taşıyan adayların başvurdukları birim, bölüm ve anabilim dalını/programını ve sınava girecekleri yabancı dili (Yabancı Dil Belgesi olanlar ekleyeceklerdir) belirten dilekçelerine ekleyecekleri; – 2 adet fotoğraf, – Nüfus cüzdanı/kimlik kartı fotokopisi, – Lisans, yüksek lisans ve doktora mezuniyet belgelerinin onaylı örneği, – Yabancı Dil Belgesi – Askerlik Durum Belgesi (muaf, tecilli, terhis olduğunu belirten), – Adli Sicil Kaydı, – Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet olarak bilgisayar ortamında doldurulacaktır.) (Personel Daire Başkanlığı internet sayfasından alınacaktır.) – Herhangi bir kurumda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için bu hizmetlerini gösterir onaylı hizmet cetveli, – Özgeçmiş, – Yayın listesi, – Bilimsel çalışma ve yayınlar, kapsayan dosyalarını 4 takım halinde ilgili Birime şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. 4) Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran adaylar için 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendi uyarınca ilgili Birimlerin yönetim kurulunca belirlenecek jüri tarafından başvuru dilekçelerinde belirtmiş oldukları yabancı dil için sınav yapılacaktır. Yardımcı Doçentlik yabancı dil sınav tarihi, sınav yeri ve saati üniversitenin ve ilgili Birimlerin internet sayfasında duyurulacak, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 5) Adayların başvuru dilekçelerinde T.C. kimlik numarası, yazışma adresi, telefon ve e-posta adreslerini bildirmeleri gereklidir. 6) İlanda belirtilen bilgiler kadro ilanına başvurmak için asgari koşul olup kadroya atanma hakkı sağlamaz. 7) İlan şartlarına uygun olmadığı sonradan anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır. 8) Son başvuru tarihi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür. Süresi içinde yapılmayan veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

NOT: Adaylar isterlerse, belgelerini ve yayın listelerini yazılı olarak teslim etmek kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel çalışma ve yayınlarını (makale, tez, kitap vs.) istenilen takım adedi kadar PDF formatında elektronik ortamda (CD, DVD) verebilirler. Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilirler. Erkek adayların askerlik yönünden Mahkeme veya Bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.

Duyurulur.

İlan: 03/01/2018 tarihli Posta Gazetesi ile 03/01/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete Başvuru Başlangıç: 03/01/2018 Başvuru Bitiş: 17/01/2018

Bir önceki yazımız olan Bandırma Yılbaşı Programları 2020 başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  Sosyal   Medyada   Paylaşın
gulez

Güncel Bandırma Haberleri

Teknik Destek ve Reklam Yönetimi Kutlu Creative tarafından sağlanmaktadır.