'MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ AÇILSIN' | Bandırmanın Sesi
REKLAM
foto-deniz1
grand serenay hotel

‘MESLEK HASTALIKLARI HASTANESİ AÇILSIN’

Paylaş
 

Balıkesir’de meslek hastalıkları hastanesi açılması için CHP Balıkesir Milletvekili Av. Namık Havutça, tarafından hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na verildi.

CHP Balıkesir Milletvekili Av. Namık Havutça’nın imzasıyla verilen kanun teklifine diğer partiler tarafından da destek verilirse 2 yıl içinde Balıkesir İlinde Sağlık Bakanlığı’nca uygun görülen bir yere hastanenin kurulması hükmü yer alıyor.

Havutça, “Bölgede yapılacak olan bir Meslek Hastalıkları Hastanesi sadece Balıkesir’in değil, Bursa’nın, İzmir’in ve Kocaeli’nin bu alandaki eksikliğini giderecektir” dedi.
Ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci olan ülkemizde, son 5 yılda 10 bin iş kazasının meydana geldiğini, bu kazalarda 7 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Havutça, “Sanayinin yoğunlaştığı beli başlı bölgelerin başında gelen Balıkesir’de, 6 OSB’nin olduğu, nüfusunun 1 milyon 200 bin dolaylarında seyrettiği göz önünde bulundurulursa, Türkiye’deki iş kazalarının ve meslek hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü yerlerden biriside doğal olarak Balıkesir bölgesidir” dedi.
Havutça, Balıkesir’de meslek hastalıkları hastanesi açılması için hazırladığı kanun teklifinde şu ayrıntılara yer verdi;

“Meslek hastalıkları kavram olarak işin yürütüm koşullarından kaynaklanan hastalıklardır. Bu hastalıklarda iş ile hastalık arasında doğrudan ve nedensel bir ilişki söz konusudur. Meslek hastalıkları ancak belirli işlerde çalışan kişilerde görülen hastalıklardır. Hastalıkla meslek arasındaki ilişki öyle bir ilişkidir ki, kişi bu meslekte çalışmasa, bu hastalık meydana gelmeyecektir. Örneğin pnömokonyoz, ancak tozlu ortamlarda çalışan kişilerde meydana gelebilir veya kurşun zehirlenmesi yalnızca kurşunun kullanıldığı işlerde çalışan kişilerde ortaya çıkabilir. Başka mesleklerde ve işlerde çalışan kişilere bu hastalıkların görülmesi (nadir haller dışında) söz konusu değildir.

Meslek hastalıkları çoğunlukla kronik seyirli hastalıklardır ve uzun süreli etkilenme sonucunda meydana gelir. Bu yüzden meslek hastalığı tanımında bazı mesleklerde çalışıyor olmanın yanı sıra, belirli bir işyerinde uzunca bir süreden beri çalışıyor olma özelliği yer almalıdır. Ülkemizde Sosyal Sigortalar Kurumu yasasında ve bu yasaya bağlı olan Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü’nde meslek hastalığı tanımı şu şeklide verilmektedir:

“Sigortalının, çalıştırıldığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı, geçici veya sürekli hastalık, sakatlık ve ruhi arıza halleri meslek hastalığıdır”.

Ülkemizde meslek hastalıklarıyla ilgili de ciddi ve yaygın bir çalışma yoktur hatta konu yeterince ciddiye alınmamaktadır. Çalışanlarımız, bazı hastalıklarının meslek hastalığı olup olmadığını dahi bilmemektedir. Ülkemizdeki sanayi alanları beli başlı bazı bölgelerde yoğunlaşmış durumdadır. Buda meslek hastalıklarının ve iş kazalarının bu bölgelerde daha sık görülmesinin başlıca sebeplerinden biridir.
BÖLGENİN İHTİYACINI KARŞILAR
Sanayinin yoğunlaştığı beli başlı bölgelerin başında Balıkesir gelmektedir. Altı OSB’nin olduğu bölge nüfusunun 1 milyon 200 bin dolaylarında olduğu göz önünde bulundurulursa, Türkiye’deki iş kazalarının ve meslek hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü yerlerden biriside doğal olarak Balıkesir bölgesidir.
Bölgemizde yapılacak olan bir Meslek Hastalıkları Hastanesi sadece Balıkesir’in değil, Bursa’nın, İzmir’in ve Kocaeli’nin bu alandaki eksikliğini, giderecektir.
Ölümlü iş kazalarında Avrupa’da birinci olan Ülkemizde son 5 yılda 10 bin iş kazası meydana geldi. Bu kazalarda 7 bin kişinin hayatını kaybettiği göz önünde bulundurulursa, yalnızca 4/1-A kapsamında çalışan sigortalı işçileri kapsayan bu rakamlara kayıt dışı ve diğer kapsamdaki çalışanlar eklendiğinde rakamların daha da artacağı şüphe götürmez bir gerçektir.
SSK Meslek Hastalıkları Hastaneleri, Ankara, İstanbul ve Zonguldak illerinde olmak üzere sadece üç tanedir. Endüstrinin yoğun olduğu illerin başında gelen Güney Marmara illerden biri olan Balıkesir ilinde meslek hastalıkları hastanesinin açılması işçi-işveren, SSK açısından olduğu gibi çağdaş işçi sağlığı uygulamaları açısından gereklilik arz etmektedir.”

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 1- Balıkesir ilinde Sağlık Bakanlığı tarafından 2 yıl içerisinde meslek hastalıkları hastanesi kurulur.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Bir önceki yazımız olan CHP'LİLER ESNAFLA REFERANDUMU KONUŞTU başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  Sosyal   Medyada   Paylaşın
gulez

Güncel Bandırma Haberleri

Teknik Destek ve Reklam Yönetimi Kutlu Creative tarafından sağlanmaktadır.