Kırcı "Vaatlerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz" | Bandırmanın Sesi
REKLAM
foto-deniz1

Kırcı “Vaatlerimizi bir bir gerçekleştiriyoruz”

Paylaş
 
google haberlerde takip et

Ak Parti Balıkesir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sema Kırcı, Türkiye’de istihdam oranın yükseltilmesi, tam istihdam, sürdürülebilir bir ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşılması için temel bir koşuldur. Bu hedeflere ulaşılabilmesi ancak tüm bölgeler üzerinde daha dengeli bir kalkınma tesis edilmesi yoluyla ve nüfusun yarısını oluşturan kadınların istihdama katılımının arttırılması ile mümkün olabilecektir dedi.

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilerek Meclis Genel Kuruluna taşındı.

Tasarıya göre, memurların doğum sonrası aylıksız izinde geçirdikleri her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her 3 yıl için bir derece yükselmesi sağlanacak. Kadın memurlara doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay, günlük çalışma süresinin yarısı kadar, mali ve sosyal haklarda herhangi bir kesinti yapılmaksızın çalışma imkanı tanınacak. Çoğul doğumlarda söz konusu sürelere birer ay ilave edilecek. Bebeğin engelli doğması halinde ise her halükarda 12 ay süreyle çalışan kadın memura yarı zamanlı çalışma imkanı getirilecek. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu, eşiyle veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde memur olan eşlerine, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izin verilecek. Memurlara, doğum öncesi analık izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda, doğumdan analık izninin başladığı tarihe kadarki süre doğum sonrası analık iznine ilave edilecek.
Ak Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı Genel Kurul’da yaptığı konuşmada. “AK Parti olarak kadınların yaşam standartlarını ve haklarını geliştirme, hayatın tüm alanlarına tam ve eşit biçimde katılımını sağlama ve toplumdaki statülerini güçlendirme yönünde kapsamlı çalışmalar yürütmekteyiz ve yürütmeye devam edeceğiz, sürekli ekonomik büyüme; sosyal kalkınma, çevresel koruma ve sosyal adaletin gerçekleşmesi; insan merkezli sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştiricileri olarak kadınların ve erkeklerin tam ve eşit katılımını, kadınların ekonomik ve sosyal kalkınmanın vazgeçilmez elemanları olarak görülmesini gerektirmektedir.” dedi.

Kadın işçilerin ücretsiz izin hakları arttırılıyor

İlgili tasarıya göre; Kadın işçiler de doğum yapmaları halinde analık izni sonrasında birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün, günlük çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanabilecek. 3 yaşını doldurmayan çocuğu evlat edinenler de bu haktan yararlanacak. Bu hükümlerden faydalanacaklar süt izninden yararlanamayacak. İş Kanunu’nun analık halinde çalışma ve süt izni maddesine göre haftalık çalışma süresinin yarısı kadar süreyle çalışan kadın işçilerin ücretlerinin ve çalıştıkları süreye tekabül eden kısmının prim ve ücretleri işveren, çalışmadıkları süreye tekabül eden prim ve ücretleri İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak. Kadın işçinin doğum sonrası veya evlat edinmede yarım çalışma ücretinden yararlanabilmesi için işçinin adına doğum tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması gerekecek. Analık izni ve yarı zamanlı çalışma sonrasında çocuğun mecburi ilköğretim çağına gelmesine kadar ebeveynlerden birinin, İş Kanunu’nda düzenlenmiş olan kısmı süreli çalışma hakkı talepleri karşılanacak. Eşi çalışmayan ebeveynler düzenlemeden yararlanamayacak. Bu durum iş sözleşmesinin feshinde geçerli sebep oluşturmayacak. Bu hükümden evlat edinenlerden de yararlanacak.
Emniyet mensuplarının göstergeleri yükseltiliyor
Tasarı kapsamında; ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlarının 8 bin lirasına kadar olan kısmı üzerinden gelir vergisi alınmayacak. 8 bin TL’lik yıllık indirim tutarı, her yıl günün ekonomik koşullarına uygun olarak yeniden belirlenecek. Tarım ve hayvancılık sektörünün önemli girdilerinden olan gübre ve yem teslimleri KDV istisnası kapsamına alınarak tarım ve hayvancılık sektöründe faaliyette bulunan üreticilerin üzerindeki vergi yükünün ve üretim maliyetleri düşürülecek. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında (hizmet akdine bağlı olmadan kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar) çalışmaya başlayan ya da bu kapsamdaki çalışmasını devam ettiren emeklilerden sosyal güvenlik destek primi alınmayacak. Emniyet hizmetleri sınıfına dahil kadrolarda bulunanların yararlandığı emniyet hizmetleri tazminat oranları yüzde 25 oranında artırılıyor. Emniyet hizmetleri sınıfına dâhil personelden yükseköğrenimli olanların ek göstergeleri yükseltilmesi amaçlanıyor. Böylece 1. Derece ek gösterge rakamı 2200’den 3000’e yükseltilmektedir. Genç girişimcilere kazanç istisnası kapsamında ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis edilen 29 yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilere, elde ettikleri gelirlerin 12.600 TL’ye kadar olan kısmı için, maddede yer alan şartlar dâhilinde kazanç istisnası sağlanacak.

Vaatlerimizi gerçekleştiriyoruz
Kırcı konuşmasında “Kadınların iş gücüne katılım oranında ve kadın istihdamı anlamında son yıllarda büyük artışlar yaşanıyor. Geride kalan 7 yıllık süreç içerisinde 2007-2014 yılları arasında kadın iş gücüne katılım yüzde 5.9, istihdam oranı ise yüzde 5.1 artmıştır. Aynı dönemde erkeklerde bu oran iş gücüne katılımda yüzde 1.5, istihdam oranı ise yüzde 2.5 artmıştır. Yani kadının iş gücüne katılımı ve istihdamı anlamında büyük bir yol kat edilmiş durumdadır. Kadınlara sosyal politikalar anlamında olsun, çalışan kadınların hakları konusunda olsun gerçekleştirilen destekler sonucu yaşanan artışların daha da yükselmesini istiyoruz. Kadınlarımızın ev ve iş ikileminde kalmasını istemeyiz. Çalışmak zorunda olan ya da çalışmayı tercih eden kadınlarımızın hayatlarını kolaylaştıracak politikalarla onlara destek veriyoruz. Kadın girişimcilerimize 100 bin TL’ye kadar kredi garanti fonu destekli, yüzde 85’i de teminat karşılığı destek sağlıyoruz. Bu alanda gerçekleşmiş çok güzel başarı öyküleri var. AK Parti olarak kadınların yaşam standartlarını ve haklarını geliştirme, hayatın tüm alanlarına tam ve eşit biçimde katılımını sağlama ve toplumdaki statülerini güçlendirme yönünde kapsamlı çalışmalar yürütmekteyiz ve yürütmeye devam edeceğiz. Seçim beyannamemizde de belirttiğimiz taahhütlerimizin %60’ını gerçekleştirdik veya meclise gönderdik, reformların %30’u yaşama geçmiş durumda ve kadın istihdamı ve kadının çalışma hayatında kolaylık sağlayacak olan vaatlerimizi de birer birer gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

 

 

Bir önceki yazımız olan Gazeteci Mustafa Yamaner ile Yıldızlar Geçidi başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  Sosyal   Medyada   Paylaşın
gulez

Güncel Bandırma Haberleri

Teknik Destek ve Reklam Yönetimi Kutlu Creative tarafından sağlanmaktadır.