Kırcı "Ekonomide başarının kilidi güven ve istikrar" | Bandırmanın Sesi
REKLAM
foto-deniz1

Kırcı “Ekonomide başarının kilidi güven ve istikrar”

Paylaş
 
google haberlerde takip et

AK PARTİ Balıkesir Milletvekili ve Başkanlık Divanı Üyesi Sema Kırcı “Bütçenin her geçen

dönemde büyüyor olması Türkiye’nin büyüdüğünün en net göstergesidir. Bütçe, milletin en

önemli emanetlerinden biridir. 2002 yılından günümüze bu büyük sorumluluğun bilinci ile

78 milyon vatandaşımızın hakkını ve hukukunu korumanın büyük onurunu yaşıyoruz.

Milletimiz feraset sahibidir ve çalışanı her daim ödüllendirir. “dedi.

 

2016 bütçesinin AK PARTİ hükümetlerinin hazırladığı 14. Bütçe olduğunu belirten Kırcı

“AK PARTİ hükümetlerinin diğer bütçelerinde olduğu gibi, yine disiplinli ve

tutarlı anlayışımızı sürdürüyoruz. İnsanı odağına alan, vatandaşı merkeze alan ve sadece bu

yılı değil, önümüzdeki on yılları hesaba katan doğru bir bütçe hazırladık. 2016 bütçesi

insanı merkeze alan güçlü bir bütçedir. İnsan odaklı, vatandaş odaklı, adalet ve merhameti

esas alan AK PARTİ siyasetini yansıtan bir bütçedir.”dedi.

 

Sema Kırcı 2016 Bütçesinin insan odaklı, ekonomik kalkınmayı hedefleyen, tutarlı,

disiplinli, büyümeyi, istihdam ve yatırımı destekleyen, güven ve istikrarı koruyan, eğitim,

sağlık ve altyapı yatırımlarını önceleyen bir bütçe olduğunun altını çizdi.

 

Bütçede en büyük pay eğitime

Kırcı “14 yıl içinde, sadece bütçeyi büyütmekle kalmadık, bütçeyi çok daha doğru ve etkin

kullanacak adımları da attık. 2002 yılında 119,6 milyar TL olan merkezi yönetim bütçemizin

2016 yılında 570,5 milyar TL olmasını öngörüyoruz. 2016 bütçemiz, 2002 bütçemizin 4.7

katı büyüklüğe ulaşmıştır. Neredeyse beş misli bir gelişme söz konusu. 2002’de sadece 11

milyar olan eğitim bütçesi, 2016’da 109.3 milyar liradır. Eğitim, sağlık ve altyapı

yatırımlarını önceleyen, vatandaşlarımızın refahını artırmayı hedefleyen ve sosyal yönü

güçlü bir bütçedir.”dedi.  Bütçenin, insan kaynağının en önemli sermayeleri olduğu

bilinciyle yine eğitime öncelik verdiklerini ifade eden Kırcı “En büyük payı yine eğitime

ayırıyoruz. Böylece eğitime ayrılan kaynağın bütçe giderleri içerisindeki payı 2002 yılında

yüzde 9,4’ten, 2016 yılında yüzde 19,2’ye ulaşıyor.” dedi.

 

Önceliğimiz insan onuru

Siyasette, yönetimde dün, bugün ve daima önceliklerinin insan onuru olduğunu ifade eden

Kırcı.” İnsan onurunun hiçbir yerde ezilmesine, çiğnenmesine rıza gösteremeyiz.

Bütçemizin önceliği insandır, toplumdur, millettir. İktidara geldiğimiz günden bu yana

sosyal yardımlar alanında reform olarak nitelendirebileceğimiz birçok yeni uygulamayı

hayata geçirdik, sosyal yardım programlarını çeşitlendirdik. Sosyal yardımlar alanında

yaptığımız çalışmalarla sosyal yardıma ve korunmaya ihtiyacı olan kesimlerimize yardım ve

hizmetler sunduk. Kimsesiz çocuklarımızın koruyucu, önleyici, eğitici hizmetlere ve aile

sıcaklığını hissettirecek ortamlara kavuşmasını hedefledik. Engelli vatandaşlarımızın

topluma sunulan tüm hizmetlerden yararlanmasını amaçladık ve 2016 bütçemizde sosyal

harcamalar için ayırdığımız kaynak miktarını 43,1 milyar TL’ye çıkardık.” dedi.

 

İstikrarımızın kaynağı millî iradeye dayalı bir demokrasidir

Kırcı “Ekonomide başarının kilidinin güven ve istikrar ortamının sağlanması olduğunu ifade

eden Kırcı “Bizim istikrarımızın kaynağı millî iradeye dayalı bir demokrasidir ancak

demokratik bir istikrar güçlü olur, kalıcı olur. Küresel krizden bu yana diğer birçok gelişmiş

ve gelişmekte olan ülkeler halen istihdam oluşturmakta zorlanırken ülkemizde istihdam

artmaya devam etmektedir. Türkiye ekonomisi 2009 yılından bu yana toplam 6 milyon

kişiye ilave istihdam sağlamıştır yani Türkiye’de çalışan insanların sayısı tam 6 milyon kişi

artmıştır.”

 

“Hükümetimizin hazırladığı 2016 yılı bütçesi; eğitim, sağlık ve altyapı yatırımlarını

önceleyen bir bütçedir. 2016 yılında sağlık harcamalarına ayrılan payı da tıpkı eğitimde

olduğu gibi artırmaya devam ediyoruz. Kamu sağlık harcamalarına ayrılan kaynağı 95

milyar TL ile 2015 yılına göre yüzde 18 oranında artırıyoruz. Hükümetimiz tarafından

sadece bu iki sahaya, eğitim ve sağlığa 204,3 milyar TL ayırdık. Bugün Türkiye, bütçesinin

üçte birinden fazlasını sadece eğitime ve sağlığa ayıran güçlü bir ülkedir. Eğitim ve sağlık

birinci önceliğimiz ve önümüzdeki dönemde artarak devam edecek. İş güvenliği ve işçi

sağlığı konusunda önemli atılımlar gerçekleştirdik. Sağlık yatırımlarında çok büyük

ilerlemeler kat ettik. AK PARTİ hükümetleri verimli ve finansal sürdürülebilirliği üst düzey

bir sağlık sistemi kurmuştur.” dedi.

 

Yeni Anayasayı bir an önce yapmalıyız

 

“Türkiye’nin, darbe anayasasını ve darbe hukukunu bir kenara koyarak gerçek bir

Anayasa’ya ihtiyacı var. Daha fazla gecikmeden sivil, demokratik ve katılımcı bir Anayasa

yazılmalıdır. Vesayeti ve Anayasa’nın darbe geçmişini unutturacak özgürlükleri ön plana

çıkarmalıyız. Milletin beklediği Anayasa bir an önce yapılmalı ve bu Anayasayı bu Meclis’te

mutabakatla birlikte yapmalıyız. Başbakanımızın da belirttiği gibi hiçbir ön şartımız yok. Biz

AK PARTI ve Hükümet olarak hiçbir ön şart getirmiyoruz. Ama şu konuda kararımız kesin.

Milletin beklediği hak ettiği Anayasa’yı öyle ya da böyle Türkiyemize kazandıracağız. Yapıcı

tavrımızdan taviz vermeden bu konudaki çalışmalarımız devam edecek. Anlamlı olan bunu

hep beraber başarmamız. “

Bir önceki yazımız olan Balıkesir Yılda 500 Bin Adet Ceviz Fidanı İhraç Ediyor başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  Sosyal   Medyada   Paylaşın
gulez

Güncel Bandırma Haberleri

Teknik Destek ve Reklam Yönetimi Kutlu Creative tarafından sağlanmaktadır.