KENTSEL TASARIM YARIŞMASI DÜZENLENİYOR | Bandırmanın Sesi
REKLAM
foto-deniz1

KENTSEL TASARIM YARIŞMASI DÜZENLENİYOR

Paylaş
 

KENTSEL TASARIM YARIŞMASI DÜZENLENİYOR

REKTÖR’DEN

Türkiye’nin en genç üniversitelerinden olan Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi “Geleceğe Açılan Köprü” misyonuyla 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6640 sayılı Kanun ile kurulmuştur.

23 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan Balıkesir Üniversitesi’nden devralınan akademik ve idari yapının birikimi ile öğretim kurumları arasında yerini alan üniversitemizde hâlihazırda 6 yerleşkede 5 Fakülte, 4 Enstitü, 1 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.

Bu birimlerimiz; İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi, Bandırma Meslek Yüksekokulu, Gönen Meslek Yüksekokulu, Manyas Meslek Yüksekokulu, Erdek Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Gönen Jeotermal Enstitüsü’dür. Ayrıca Rektörlük bünyesinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Türk Dili Bölümleri de bulunmaktadır.

Genç ve dinamik bir yapıya sahip olan Üniversitemiz, bir yandan kuruluş aşamasındaki akademik birimlerin yanına yeni fakülteler ilave ederek, diğer yandan da mevcut akademik birimlerdeki bölümlerin sayısını artırarak ülkemize bilim yolunda hizmet etmeyi sürdürmektedir. Niceliksel ve niteliksel büyümeyi birlikte başarmak, her şeyin giderek daha da hızlandığı, rekabetin giderek arttığı dünyada kaliteli, etkili, güncel, uygulamalı ve rekabet edebilir bir eğitim sunmak önemli önceliklerimizdendir.

Üniversitemiz, hâlihazırda yaklaşık olarak 400 idari ve akademik personeli ve 10.500 öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Ancak, Üniversite yönetimi olarak yapmış olduğumuz 10 yıllık projeksiyonda, mevcut Meslek Yüksekokulları sayısının 4’ten 6’ya, Fakülte sayısının 5’den 11’e, Enstitü sayısının 4’den 5’e, öğrenci sayısının 10.500’den 25.000’e, akademik ve idari personel sayısının ise 400’den 1.000’e ulaşacağını öngörmekteyiz. Arzumuz 10 yıl içerisinde Bandırma’da orta ölçekte bir üniversite kuruluşunu gerçekleştirmektir.

Bu ülkeye verilecek en büyük armağan, gençlerin eğitilmesidir. Bunun yolu da üniversitelerden geçmektedir. Ülkemizde son 15 yılda yükseköğretime olan talep hızla artmaktadır. Geçmişte üniversite ve üniversite öğrencisi sayısı oldukça sınırlı iken, günümüzde Türkiye’de 7 milyona yakın üniversite öğrencisi bulunmaktadır (bunun yaklaşık 500 bini lisansüstü düzeyde öğrencidir). Bu rakam, birçok Avrupa ülkesi nüfusundan daha büyüktür; bu durum büyük bir vizyon ve emeğin sonucudur. Vatandaşlarımızın üniversite talebini karşılamak, hatta bunun ötesinde talep yaratmak ve vatandaşı temel eğitimini tamamlayan öğrencilerimizi yükseköğretime kanalize/teşvik etmek amacıyla çok sayıda üniversite kurulmuştur. Bugün ülkemizde 183 devlet ve vakıf üniversitesi bulunmaktadır. Bunların hepsi de belli bir olgunluğa erişmişlerdir. Devletimizin yükseköğretim kurumlarına ayırmış olduğu bütçe 2017 yılı itibari ile 30 milyar TL nin üzerindedir.

Bugün dünyada ve Türkiye’de üniversitelerin görevleri/sorumlulukları nelerdir diye sorulduğunda, buna verilecek cevap, “nitelikli insan gücü kaynağı yetiştirme (yani eğitim), bilgi üretme (yani araştırma) ve üretilen bilgileri toplum yararına dönüştürmek amacıyla faaliyet göstermektir (yani kamu-üniversite-sanayi işbirliği)” şeklinde olacaktır. Dolayısıyla, günümüzde üniversitelerden nitelikli akademik eğitim, güçlü bilimsel araştırma ve üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmeleri beklenmektedir. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olarak her üç görevi de en iyi şekilde yerine getirebilmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. ve olmaya da devam ediyoruz.

İnsanı ve gelişimi önceleyen eğitim-öğretim anlayışı ile milletimize ve tüm insanlığa katkı sağlamayı amaçlayan üniversitemiz; özgüvene sahip, özgür ve özgün düşünebilen, araştıran, sorgulayan, katılımcı, üretken, yenilikçi ve girişimci ruha sahip, ülkesinin ve insanlığın gelişimi için sorumluluk üstlenecek, ahlaki değerlerle donatılmış bireyler yetiştirmektedir.

Alanında uzman, yüksek niteliklere ve değerlere sahip akademik personeliyle, bilgi toplumunun temel karakteristiği olan öğrenen toplumun öncüsü olacak bireyleri, ileri teknoloji ve yenilikçi eğitim anlayışıyla yetiştiren üniversitemiz; değişimin ve gelişimin öncü gücü olma vizyonuyla eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu bağlamda Üniversitemizin misyonu; “toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, kentle bütünleşen, bölgede katma değer üreten ve üretilmesine zemin hazırlayan, uluslararası bağları kuvvetli, saygın bir “eğitim” ve “araştırma” üniversitesi olmak” olarak belirlenmiştir. Bu misyon, her alanda en iyi olmaya aday genç bir üniversitenin bakış açısını yansıtmaktadır.

Bu bakış açısının, üniversitemizin müstakbel merkez yerleşke yerleşim planına ve binalarına da yansıması öncelikli amaçlarımız arasında yer almaktadır. Kuruluş aşamasında bulunan üniversitemiz için yerleşke tasarım çalışmaları büyük bir önem taşımaktadır. En son kurulmuş olan üniversitemizin ülkemizdeki en iyi yerleşkeye sahip olması gerektiği, bunun bizlerin bir sorumluluğu olduğu inancıyla harekete geçerek, 2016 yılı içerisinde üniversitemizin yerleşke altyapı hazırlıkları kapsamında, kıyaslama imkânı oluşturabilmek adına onlarca üniversiteye ziyaretler gerçekleştirdik. Bu ziyaretlerimizi halen devam ettirmekteyiz. Bu konu ile ilgili titizliğimiz, endişemiz, en iyiye ulaşma, en doğru tercihte bulunma çabamız, bizleri bir ulusal yerleşke kentsel tasarım yarışması fikrine ulaştırmıştır. Uzunca bir süre üzerinde düşündükten ve bunun üniversitemiz için en iyi seçenek olacağına inancımız pekiştikten sonra, yarışmanın başlatılmasına karar verilmiştir.

Yükseköğretim kurumları arasında, yerleşke alanının tümünün ulusal bir yarışma ile planlamasının ve tasarımının yapıldığı belki de ilk Üniversite Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olacaktır. Bu anlamda tarihi bir görev de üstlenmiş olduğumuzu hissediyorum. Yarışma sonucunda ortaya çıkacak yerleşke tasarımının ve uygulamasının, ülkemizin diğer üniversitelerine de pozitif bir örnek teşkil edeceğini düşünüyorum. Umarım, bundan sonra kurulacak olan üniversiteler, tasarım odaklı bir yaklaşımla yerleşkelerinde mekânsal bir bütünlüğü de hedeflerler.

Üniversitemiz, akademik birimlerin fiziki yapı ihtiyaçlarını, kentin coğrafi ve tarihi dokusuna özen gösteren bir yaklaşımla, insan odaklı, çevreye ve doğaya duyarlı, hem fonksiyonel hem de estetik kaygılarla karşılamayı hedeflemektedir. Üniversitemiz yerleşkesinin kentsel tasarımının ulusal düzeyde ve ödüllü bir yarışma ile kentin tarihine ve dokusuna uygun, modern ve özgün bir görünüme kavuşması ve kente de örnek teşkil etmesini arzu etmekteyiz.

Bunun bir sonucu olarak, planlı, estetik, ve mekânsal bir bütünlüğü olan bir yerleşke tasarımı gerçekleştirmek isteyen Üniversitemiz, bu amaç doğrultusunda Merkez Yerleşkesinin (ve genişleme alanının) bütününe ilişkin bir kentsel tasarımı ve yatırım onayı alınan ilk 3 binanın da mimari projesini elde etmek amacıyla “Merkez Yerleşke Kentsel Tasarım Yarışması” gerçekleştirmeye karar vermiştir.

Yerleşke planlaması ve tasarımının Üniversitenin kurumsal gelişimi açısından vizyoner bir anlayışla biçimlendirilmesi, bu yarışmanın önemli hedefleri arasındadır. Yarışma sonucunda elde edilecek Master Plandan beklentimiz, Üniversitenin hem bugününe hem de on yıllar sonrası projeksiyonuna da cevap verebilmesidir.

Üniversitemiz bu yarışmayla birlikte, öğrenen mekân, yeşil yerleşke, yenilikçi yerleşke, teknolojik yerleşke, sürdürülebilir yerleşke, engelsiz yerleşke, genç dostu yerleşke, kadın dostu yerleşke, sınırsız yerleşke, yenilenebilir enerji kullanımı, akıllı binalar, akıllı ulaşım sistemleri, engelsiz, esnek ve modüler yerleşke tasarımı gibi yeni ve modern anlayış ve yaklaşımları da plan, tasarım ve uygulamanın içine taşımayı arzulamaktadır.

Yukarıda belirttiğimiz amaçlarla düzenlediğimiz “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Yerleşke Kentsel Tasarım Yarışması” nın başta Türkiye ve dünya mimarisine ve de bilimine katkı sunması temennisiyle hayırlı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Süleyman Özdemir

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü

Bir önceki yazımız olan BANDIRMA'DA BUGÜN SU KESİNTİSİ YAŞANIYOR başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  Sosyal   Medyada   Paylaşın
Teknik Destek ve Reklam Yönetimi Kutlu Creative tarafından sağlanmaktadır.