GRAND ASYA OTELİ YENİDEN SATIŞA ÇIKTI! - Bandırmanın Sesi
İndirimli Tatil
foto-deniz1

GRAND ASYA OTELİ YENİDEN SATIŞA ÇIKTI!

Paylaş
 
google haberlerde takip et

Gayrimekul hakkı Bandırma Belediyesi’nde bulunan belediye binası karşısındaki Grand Asya Oteli ve aynı parselde bulunan diğer dükkan, depo ve toplantı salonları yeniden satışa çıktı.

İŞTE BANDIRMA BELEDİYESİ TARAFINDAN YAYINLANAN İLAN DUYURUSU

Mülkiyeti Belediyemize ait 17 Eylül Mahallesi 20M4B pafta ,336 ada, 10 parselde bulunan;

-C Blok Zemin+1+2+3+4+5+6+7+8+9. kat , 3 nolu bağımsız bölümdeki Otel-

9.693,95 m2 arsa payı 1.608/10.000

-B Blok Zemin kat , 3 no.lu bağımsız bölümdeki toplantı salonu-9.693,95 m2 arsa

payı 570/10.000

-B Blok Zemin kat 2 no.lu bağımsız bölümdeki dükkan -9.693,95 m2 arsa payı

60/10.000

-B Blok Birinci kat 9 no.lu bağımsız bölümdeki dükkan-9.693,95 m2 arsa payı

50/10.000

-B Blok Birinci kat 10 no.lu bağımsız bölümdeki dükkan- 9.693,95 m2 arsa payı

50/10.000

-C Blok 1.Bodrum kat +2. Bodrum Kat 1 no.lu bağımsız bölümdeki depo-9.693,95 m2

arsa payı 273/10.000

-C Blok 1.Bodrum kat+2. Bodrum Kat 2 no.lu bağımsız bölümdeki depo-9.693,95 m2

arsa payı 273/10.000

Nitelikli taşınmazlar, 03.11.2015 tarih ve 1164 sayılı encümen kararı ve 2886 Sayılı Devlet  İhale Kanununun 45. maddesi gereğince AÇIK TEKLİF (arttırma ) usulü ihale ile toplam 10.975.000-(ONMİLYONDOKUZYÜZ YETMİŞ BEŞBİN )-TL sı  muhammen satış bedeliyle ve blok satış yöntemiyle satılacaktır.

Taşınmazlara ait % 3 oranındaki  geçici teminat, toplam muhammen satış bedeli üzerinden alınacak olup, tutarı 329.250-(ÜÇYÜZYİRMİDOKUZBİN İKİYÜZELLİ) TL. dir.

Her türlü harç, karar pulu, gayrimenkul alım-satım vergisi alıcıya aittir. İhale bedeli ihalenin alıcıya tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenecektir.

Taşınmazlar halen kirada olup, kira sözleşmesi 05.06.2023 tarihinde sona ermektedir.

Taşınmazların ilk ihalesi 08/12/2015 Salı günü saat 14.00 ’da belediye encümen salonunda şartnamesi doğrultusunda yapılacaktır. İstekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görünmemesi halinde, ikinci ihalesi 15/12/2015 Salı günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Şartnamesi ve muameleli dosyası Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde    görülebilir, 250-TL bedel karşılığında temin edilebilir.

Taliplilerin;

Geçici teminat makbuzlarını, ikametgah ilmuhaberlerini, tüzel kişilik halinde şirket imza sirküleri ve tüzel kişilik merkez adreslerini belirtir belgelerini, istekliler adına vekaleten iştirak edeceklerin vekaletname ve imza sirkülerini, ihaleye katılma yasaklısı olmadığına dair taahhütname, Belediyemiz ve Hukuk İşleri Müdürlüğüne herhangi bir borçları bulunmadığına dair belgelerini, ilk ihale tarihi olan 08/12/2015 Salı günü ihale saati 14.00’ a kadar İhale Komisyonuna vermeleri, Posta yolu ile başvuru ve teklif verme halinde ise, taliplilerden  istenen belgeler ve teklif mektubunun, iadeli taahhütlü olarak posta ile gönderilmesi ve gönderilen belgelerin eksiksiz olarak, ilk ihale tarihi olan 08/12/2015 Salı günü saat 14.00’a kadar ihale komisyonuna ulaşması, satışın 2 nci ihaleye kalması halinde ise; gerek şahsen yapılan başvurularda, gerekse posta ile yapılan başvurularda  taliplilerden istenen belgelerin 15/12/2015 tarihinde ihale  saati olan 14.00’a kadar ihale komisyonuna ulaşması şarttır.

Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.

İlan olunur.

Bir önceki yazımız olan CEVİZ FİDANI SATICILARININ HEDEFLERİ BÜYÜK başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  Sosyal   Medyada   Paylaşın
Teknik Destek ve Reklam Yönetimi Kutlu Creative tarafından sağlanmaktadır.