ERDEK SARI'YI OYLUYOR | Bandırmanın Sesi
İndirimli Tatil
foto-deniz1

ERDEK SARI’YI OYLUYOR

Paylaş
 
google haberlerde takip et

Sarı’nın görevine “tamam” veya “devam” sorusu genel kurulda yanıt bulacak.S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi 2015/2016 iş yılı olağan genel kurulu, 12 Şubat Pazar günü yapılacak. Genel kurulda görüşülecek gündemin en önemlisini 9. madde oluşturuyor.

S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı hakkında, kamu davası açılmış olması nedeniyle, genel kurula katılan üyeler, Sarı’nın görevine “son” veya “devam” kararı verecek.

Bilindiği gibi, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 25. maddesine muhalefet etmek suçundan, S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Sarı hakkında kamu davası açılmıştı.

S.S. 162 Sayılı Erdek Zeytin Tarım Satış Kooperatifi tarafından açıklanan 2015/2016 iş yılı olağan genel kurul ilanına göre, kooperatifin 2015/2016 iş yılı olağan genel kurul toplantısının, 12 Şubat 2017 tarihine rastlayan pazar günü saat 11.00’de, kooperatifin merkez idare binasının bulunduğu Alaattin Mahallesi’ndeki toplantı salonunda yapılacağı, ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantının ise kooperatif ana sözleşmesinin 28/3 maddesi gereğince 20 Şubat 2017 tarihine rastlayan pazartesi günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacağı duyuruldu.

Genel kurulda görüşülecek gündemdeki konular şöyle:

Yoklama ve açılış, genel kurul divan heyetinin seçimi (1 Başkan, 2 Kâtip ), saygı duruşu ve İstiklal Marşı, 2015/2016 iş yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tablolarının incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulması (T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 08.10.2013 tarih ve 2013/7 sayılı genelgesi, T.T.K.nun 397 inci maddesi uyarınca kooperatifin 2015/2016 iş yılına ilişkin henüz denetlenmemiş yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir tablolarının incelenmesi, müzakeresi ve oya sunulmasının geriye bırakılması),

2015/2016 iş yılı yönetim kurulunun ibrası (T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın 08.10.2013 tarih ve 2013/7 sayılı genelgesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin TTK 397 maddesi hükmü çerçevesinde henüz denetlenmemiş 2015/2016 iş yılına ilişkin ibrasının geriye bırakılması), kooperatifin 2016/2017 iş yılı faaliyet dönemi çalışma programı ve bütçesinin görüşülerek karara bağlanması,

Kooperatifin 31 Ekim 2016 tarihi itibariyle Marmarabirlik’e olan borçlarının tasfiyesi ile ilgili olarak düzenlenen protokolün görüşülerek karara bağlanması, Marmarabirlik’çe gelir-gider müspet farkı dağıtılması halinde, kooperatife gönderilecek tutarın ortaklara dağıtılması hakkında görüşme yapılması ve karar alınması,

1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu’nun 25’ inci maddesine muhalefet etmek suçundan hakkında kamu davası açılan Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı hakkında görüşme yapılarak azli veya göreve devamı için karar alınması,

Mülkiyeti kooperatife ait olan Erdek Gedeve mevkiindeki 210 ada 50 pafta, 34 parselde kayıtlı 11.782 metrekare ve 210 ada, 50 pafta, 33 parselde kayıtlı 1.632 metrekare arsaların idari bina ve depo yapılmak üzere 403.960,00 TL bedelle Marmarabirlik’e devri hususunun görüşülerek karara bağlanması,

Kooperatif ana sözleşmesinin 11/4 maddesi gereği sermaye payı taksidini ödeyemeyecek durumda olan ortakların sermaye payı taksitlerinin 1 yıl süre ile erteleme taleplerinin görüşülerek ertelenmesi hususunda karar alınması,

Kooperatif ana sözleşmesinin “sermaye“ başlıklı 10. maddesi 4. fıkrasında bir ortağın sermaye taahhüdünün en çok 30.000,00 TL’ den 60.000,00 TL ‘ye çıkarılması hakkında görüşme yapılarak karar alınması, kooperatifin geçmiş yıl zararlarının (2013/2014 ve 2014/2015 iş yılı ) yedek akçe hesabından karşılanması hakkında görüşme yapılarak karar alınması, Avrupa Birliği ve devletimizin vereceği destek ve hibelerden yararlanmak üzere gerekli çalışmaların gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması, yönetim kurulu üyelerinin hakkı huzur ve harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi, Marmarabirlik tarafından ortak üreticilere verilecek olan Ayni ve Nakdi kredilerin kullandırılmasına ilişkin olarak yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.”

Dilek ve temennilerin ardından kapanacak genel kurula katılabilme şartları ise şöyle açıklandı:

“Bir ortağın, genel kurula katılabilmesi için varsa kefaletten doğan borcu dahil borçlarını genel kuruldan 20 gün öncesine kadar ödemiş olması ve rekolte beyannamesinin en az % 50 sini teslim etmiş olması gerekir. Kooperatifimiz, 2015/2016 iş yılı bilanço ve gelir-gider hesapları, kooperatifin çalışma politikası ve strateji belgesi ile 2016/2017 iş yılı çalışma programı ve bütçesi kooperatif ana sözleşmesinin 34.maddesi ve 64.maddesi gereğince kooperatifimiz idari binasında ortaklarımızın incelemesine sunulacaktır.”

KAYNAK: İLK HABER

Haber : Mehmet Ertan

Bir önceki yazımız olan İDO AVŞA SEFERLERİNE NE ZAMAN BAŞLIYOR? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  Sosyal   Medyada   Paylaşın
gulez

Güncel Bandırma Haberleri

Teknik Destek ve Reklam Yönetimi Kutlu Creative tarafından sağlanmaktadır.