BİR MARKA KENT ÖRNEĞİ: BALIKESİR | Bandırmanın Sesi
REKLAM
foto-deniz1

BİR MARKA KENT ÖRNEĞİ: BALIKESİR

Paylaş
 
google haberlerde takip et
Vali Ersin Yazıcı, Marka Şehirler, Marka İnsanlar Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hami Fiskeci’ye verdiği mülakatta Balıkesir ile ilgili projeleri anlattı:
Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Marka Şehirler, Marka İnsanlar dergimize; “Ülkemizin 2023 yılında hedeflediği 500 milyar dolar ihracat ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefleri doğrultusunda Balıkesir olarak, milli ekonomimize katkı sunmak için üretiyoruz ve istihdam yaratıyoruz” dedi.
Balıkesir tarihte önemli yeri olan bir ilimizdir. Balıkesir’in tarihsel geçmişinde öne çıkan dönüm noktalarından bahsedebilir misiniz?
Geçmişi tarih öncesi dönemlere kadar uzanan Balıkesir’in kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Ancak ilk iskân edilen bölgenin şehrin 26 km. doğusunda Kepsut civarındaki Akhyraous (Hadrianoutherai) olduğu tahmin edilmektedir. Balıkesir adının nereden geldiği hususunda birçok görüş olmasına rağmen tarihçilerin kabul ettiği görüş, bu bölgenin Bizans Dönemi’nde Paleo Kastro (Eski Hisar) ismi ile şöhret yaptığı için bu isimden bozma olarak “Balıkesir” adının verildiğidir.
Bölgenin en eski sakinleri Bitinler, Misyalılar, ve Frigler’dir. Balıkesir bölgesi, sırasıyla Lidyalılar, Persler, İskender İmparatorluğu, Selevkoslar, Bergama Krallığı, Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu hâkimiyeti altında kalmıştır. Malazgirt Zaferi sonrası bir süre Türk akıncıların kontrolünde kalan Balıkesir ve çevresi, 1300 yılı civarında kesin olarak Türklerin hâkimiyetine geçmiştir. Karesi Beyliği’nin merkezi olan ve “Karesi” adıyla anılan bölge, 14. yüzyılın ortalarında Osmanlı toprağı haline gelmiştir. Osmanlı hâkimiyeti döneminde fizikî ve mimari bakımdan büyük gelişme gösteren Balıkesir, önemli yolların birleştiği bir noktada bulunduğundan sosyal ve ekonomik olarak da oldukça hareketli bir yapıya sahipti. Osmanlı Devleti zamanında uzun yıllar Karesi Sancağı’nın merkezi olarak idare edilen Balıkesir, 1881 yılında yapılan yeni bir düzenlemeyle vilayet olmuş, 1888 yılında tekrar Hüdavendigar’a bağlı bir sancak haline getirilmiştir. Karesi Sancağı, 1909 yılında müstakil Mutasarrıflık haline getirilerek doğrudan merkeze bağlanmıştır.
1.Dünya Savaşı’ndan sonra Yunanlıların, 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir’i işgal etmelerinin hemen sonrasında 17 Mayıs 1919 günü Balıkesir’de Alaca Mescit’te toplantı yapılması kararlaştırılmış ve ertesi gün burada Vehbi (Bolak) Bey başkanlığında 41 kişiden oluşan “Balıkesir Redd-i İlhak Cemiyeti” kurulmuştur. Bu cemiyet, silahlı direniş kararı alarak Kuva-yi Milliye’nin oluşmasına öncülük etmiş, böylece Balıkesir’in adını tarihe kazımıştır.
Karesi, 8 Ekim 1923 tarihinde sancak teşkilatı kaldırılınca yeniden vilayet yapılmış, 1926 yılında ise “Balıkesir” ismini almıştır. İlk belediye teşkilatı 1864 yılında kurulan Balıkesir, 6 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6360 sayılı Kanun ile büyükşehir statüsü kazanmış ve ilin bütün sınırları Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dâhil edilmiştir. Bugünkü Balıkesir vilayeti, Karesi ve Altıeylül merkez ilçeleri olmak üzere Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı, Susurluk ilçelerinden oluşmuştur.
Balıkesir’in eğitim tarihi, Romalılar dönemine kadar uzanmaktadır. Romalılar döneminde Diyotim adında bir şairin Kazdağı’nın tepelerinde okul açtığı, öğrencilerine dil ve edebiyat dersleri verdiği bilinmektedir. Türklerin bölgeye gelmesiyle camilerde verilmeye başlanan eğitim, Osmanlı Devleti Dönemi’nde açılan tekkeler, zaviyeler, sıbyan mektepleri ve medreselerle gelişimini sürdürmüştür. Zağanos Paşa, Yıldırım ve Hoca Sinan Medreseleri, en meşhur medreseler olup buralarda çok kıymetli hocalar ders vermiştir.
1850’lerden sonra rüştiye, idadi, sultani, öğretmen okulu, çıraklık okulu ve şoför okulu açılarak modern eğitim alanında önemli adımlar atılmıştır. Balıkesir’de ilk rüştiye (ortaokul), 1864 tarihinde, ilk idadi (lise) ise Karesi İdadisi adıyla 23 Şubat 1886 tarihinde eğitime başlamıştır. Balkan Savaşları sırasında Selanik Sultanisi, öğretmenleriyle birlikte Balıkesir’e nakil olunmuştur. Balıkesir’de sonraları Necati Bey adını alan Öğretmen Okulu, 1910 yılında açılmıştır.
Ülkemizin ilk liselerinden olan Balıkesir Lisesi, yaşları küçük, yürekleri büyük öğrencilerini vatanının bağımsızlığı için Çanakkale Savaşı’nda şehit vermiştir. Balıkesir’i 7 kez ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kurulacak yeni devletin temel esaslarını 7 Şubat 1923 günü ilimizde Paşa Camii’nde yaptığı konuşma ile açıklamıştır.
Cumhuriyet ile birlikte eğitim alanında yeni gelişmeler yaşanmış, hızla ilkokulların, ortaokulların ve liselerin sayısı artmıştır. 1944’lerde Balıkesir Necati Eğitim Enstitüsü ile başlayan Yüksek Öğrenim, 1975’ten sonra şekillenmiş ve 11 Temmuz 1992 tarihinde de resmen Balıkesir Üniversitesi kurulmuştur. İlimizde, 23 Nisan 2015 tarih ve 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6640 sayılı Kanun ile ikinci bir üniversite, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, kurulmuştur. Özellikle ortaöğretim alanındaki başarıda Türkiye sıralamasında önemli bir yere sahip olan Balıkesir, okuma yazma bilenlerin oranı bakımından da Türkiye ortalamasının üzerindedir. Balıkesir geçmişten günümüze yetiştirdiği âlimler, yazarlar ve şairlerle, ilim ve kültür hayatına önemli katkılar yapmış bir şehirdir. Yusuf Fakih, Zati, Firdevsî-i Rumi, Birgivî Mehmet Efendi, Rasih Ahmed Bey, Ali Şuurî Efendi, Muharrem Hasbi Efendi, Fatma Kâmile Hanım, Hasan Basri Çantay, Ömer Seyfettin, Abdülaziz Mecdi Tolun, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Kâmil Su, Salah Birsel, Salih Tozan, Şükrü Tunar, Reha Yurdakul ve daha birçok isim, Balıkesir’in ilim, edebiyat ve kültür hayatına çok önemli katkılarda bulunmuştur.
Balıkesir İlinin ileriye dönük vizyonu nedir? Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıl dönümünde Balıkesir İlini nerede görmek istiyorsunuz? Bununla ilgili bir yol haritanız var mı?
Balıkesir önemli bir lojistik, tarım, ticaret ve sanayi kenti. Balıkesir, zengin doğal güzellikler, eşsiz kültürel varlıklar ve sağlık merkezleriyle turizm bakımından önemli potansiyele sahip. Bu topraklarda “ben huzur içinde yaşamak istiyorum” diyen herkese bu topraklar birlik beraberlik içinde yaşama imkânı sağlar. Birliğimizi ve beraberliği bozmak isteyen hainlerle 15 Temmuz gecesi karşılaştık. Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşında olduğu gibi birlik ve beraberliğine sahip çıktık. Ancak birlik olduktan sonra ticaret, sanayi, ekonomi ve turizmden bahsedebiliriz.
Hemşerilerimizle birlikte güzel Balıkesir’imizi, daha yaşanabilir bir kent haline getirme hedefine doğru azimle yürüyoruz. İnsanlar sevdikleri şeylere kıymet verirler.

Balıkesir’imiz, insanı, doğası, tarihi ve kültürel varlıklarıyla sadece Balıkesirliler için değil dünya için büyük bir değerdir. Ve biz, Balıkesir’i Balıkesir yapan bu değerlere sahip çıkmak ve geliştirmek için görev başındayız.

Her şerden bir hayır doğar. Krizden ekonomi adına çok iyi fırsatlar çıkacak. Temel hedefimiz olan 2023 hedeflerine ulaşmak için daha çok çalışacağız. Milletin iradesinden başka irade tanımıyoruz.  Bundan sonra bizler daha çok çalışıp üreterek ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz. OSB’lerin kapasitelerini arttırmak ve altyapılarını geliştirmek için Balıkesir’de sanayicilerimiz ile birlikte yoğun bir çaba sarf ediyoruz.

Türkiye’yi Doyuran İl vasfını hakkıyla edinmiş olan Balıkesir’in bu bayrağı daha ileri taşımak için yenilikçi üretim teknikleri kullanarak dış ticarete ağırlık vermektedir. Ülkemizin 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat ve dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefleri doğrultusunda bünyesinde bulunan şirketlerin rekabet gücünü arttırmayı amaçlayan Balıkesir OSB kendi payına düşeni yapmak için kolları sıvadı.
Sevinçle, gururla ifade etmek istiyoruz ki, Türkiye artık zincirlerini kırmış ve darbelerle ilgili makûs talihini yenmiş, mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Şimdi bizlere düşen görev bu ülkeyi ekonomik olarak mamur etmek ve ülkemizi dünyanın önde gelen ülkeleri arasına sokmaktır.  Cumhuriyetimizin kurucu iradesinin hedef olarak gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesine ulaşabilmek için üretimin, ticaretin ve bunlarla birlikte sosyal hayatın sürmesinden başka yolumuz yoktur. Şimdi çok daha güçlü, birbirimize daha fazla sarılmak, birbirimizi daha fazla sevmek zorundayız. Çünkü bizi biz yapan, bizi ayakta tutan, bizi millet yapan unsur budur. Ülkeyi kaosa sürüklemek isteyenlerin tuzağına düşmeyeceğiz. Sanayicilerimizin de daha fazla çalışma, üretme, istihdam sağlama zamanıdır. Allah, ülkemize ve milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın.
Balıkesir İlinde başlamış olan ve vizyon açısından özellikle önem verdiğiniz proje ya da projeler var mı? Bahsedebilir misiniz?
Hepinizin bildiği ve inandığı gibi, çocuklarımız geleceğimizdir, onurumuzdur. Onların eğitimi sadece kendilerine fayda sağlamakla kalmayacak, ailesine, ilimize ve her şeyiyle bağlı olduğumuz Türkiye’ye yarar sağlayacaktır.  Çocuklarımıza en iyi eğitimi vermeye çalışmak en önemli görevimiz olmalıdır.
Toplumumuzun gelişmesi ve kalkınması ancak eğitimle gerçekleşir. Eğitime önem vermeyen hiçbir ülke kalkınamaz. Onun için geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın çok iyi eğitim alması gerekiyor. Eğitimdeki sorunları tam olarak çözmeden diğer meseleleri de çözemeyiz. Bu anlamda eğitime de ne kadar ağırlık verirsek o kadar başarılı oluruz. Artık ülkemiz her alanda büyük atılımlar yapıyor. Devletimiz, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine büyük önem veriyor.  Devletin temsilcileri olarak bizler de her zaman vatandaşlarımızın yanında olacağız. Bunun için geleceğimizin daha güzel daha aydınlık ve daha müreffeh bir şekilde inşası için devlet ve millet olarak eğitime büyük önem veriyoruz.  Bütün enerjimizi bunun için kullanmaya devam edeceğiz. Eğitimde hedefler koyduk. Bu hedeflere Balıkesirli hemşehrilerimin gayretleri ile ulaşacağımıza inanıyorum.  Teknolojiyi ve gelişmeleri takip ederek, sürekli kendimizi geliştirmemiz gerekiyor.

Sosyal, siyasal, ekonomik ve teknolojik alanlarda meydana gelen değişmeler, tüm kurumları olduğu gibi eğitim kurumlarımızı da çok yönlü olarak etkilemektedir. Bu anlamda, eğitim ve öğretim kurumlarında yeni yaklaşımlar ve uygulamaların hayata geçirilmesi, bir zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır.
Balıkesir’de eğitimin kalitesini daha üst noktalara taşıyabilmek için Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme (BENGİ) projemizi uygulamaya geçirdik. İlçelerimizde ve okullarımızda bununla ilgili çalışmaları ayrıntıları ile sürdürmeye devam ediyoruz. Temel hedefimiz, Balıkesir’deki eğitimin daha üst noktalara taşınması ve başarının ulusal düzeyde önemli bir aşamaya gelmesini sağlamaktır. Önemli olan çocuklarımızı en iyi şekilde yetiştirip topluma hazırlamaktır. Bunun gerçekleştirilmesi adına bütün kurum ve kuruluşlarımız ile işbirliği içerisinde çalışmalar yürütüyoruz.
Okullarda okuma saatleri koyduk.  Bunları sürekli takip ediyorum, bende okuma saatlerine haftada bir gün ya da iki defa ayrı ayrı okullarda katılıyorum.

Kentimizin önde gelen kurum ve kuruluşları, Milletvekillerimiz, iş adamlarımız bize destek veriyor. Kendilerinin birinci vazifesi olmamasına rağmen gönülleri ile ve her şeyiyle bu alanda bize destek veriyorlar.

“BENGİ” Projesi sadece okuma saatiyle ilgili bir proje değil. Balıkesir Eğitimde Niteliği Geliştirme ve İzleme Projesi hem yabancı dil öğretimini, hem kültürel faaliyetleri, hem sosyal faaliyetleri, hem sportif faaliyetleri, hem de akademik ilerlemeyi temel almaktadır. Eğitimde başarılı olmak istiyorsak, sürekliliği göz ardı edemeyiz. Eğitim uzun soluklu bir süreçtir. Bu yüzden biz Balıkesir’in eğitiminde bıkmadan, yılmadan, sabırla yolumuza devam edeceğiz.
Balıkesir’de eğitim-öğretimin yanı sıra, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere de büyük önem veriyoruz. Bu nedenle İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüz ile ortaklaşa düzenlediğimiz  ” Sporda Yetenek 10’la Gelecek ” Projesini hayata geçirdik. Öğrencileri bir araya toplayıp birlik ve beraberlik aşılamaya, sosyal aktiviteler yapmaya çalışmaktayız. Amacımız sosyal, sağlam karakterli ve kendine güveni olan bir gençlik yetiştirmektir. Bu sayede öğrenciler küçük yaştan itibaren sosyal hayatın bir parçası olduklarını anlayacaklardır. Bu projeye katılan öğrencilerin derslerinde daha başarılı olduğu görülmüştür. Bu proje kapsamında veliler çocuklarını spor salonlarına severek gönderiyorlar.  Geleceğimizin teminatı ve ülkemizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın mutlaka bir branşta spor yapmaları gerektiğine inanıyorum. Çocuklarımızın spor bilinciyle yetişmesi için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. Eğitim ve spor ayrılmayan, birbirini tamamlayan iki parçadır.   Spor, disiplinli çalışmayı gerektiren, yenilmeyi de hazmetmeyi öğreten dolayısıyla kişileri olgunlaştıran bir uğraştır. Sporun aslında ahlaken de insanları geliştirdiğini düşünen biri olarak bütün gençlerimizin, çocuklarımızın, yetişkinlerimizin bir spor dalı ile ilgilenmelerini gönülden arzu ediyorum.

Balıkesir, sanayi üretimi, tarımsal üretimi, doğal kaynakları, turizmi, tarihi ve kültürel varlıkları, yaşam tarzı ve gelenekleri ile ülkemizin ilgi çeken illerinden biri olarak tanınmaktadır. Bu bağlamda ilin sahip olduğu potansiyelin yeterince değerlendirildiğini düşünüyor musunuz? Bu konuya yönelik çalışmalardan söz edebilir misiniz?
Türkiye gelişmekte olan ekonomisiyle dünya ekonomisinin önemli merkezlerinden biri haline gelmektedir. Global ölçekteki işletmeler, yatırım kararları alırken Türkiye’yi öncelikli olarak değerlendirmekte, Türkiye’nin sahip olduğu coğrafi konum, doğal kaynaklar ve yetişmiş iş gücü gibi unsurlar sayesinde yatırımcılar birçok avantaja sahip olmaktadır.

Yetişmiş iş gücü, çok alternatifli kara-hava-deniz ulaşımı, zengin yer altı ve yer üstü kaynakları, sanayi merkezlerine ve metropollere olan yakınlığı ve buna benzer birçok avantajıyla Balıkesir sürdürülebilir yatırımlara ev sahipliği yapmak adına öne çıkmaktadır. Balıkesir; İstanbul, İzmir, Bursa gibi gelişmiş olan illere yakınlığı, gelişmekte olan ulaşım altyapısı, çok alternatifli lojistik imkânları ve genç nüfusu ile sanayi yatırımlarının yeni adresi oluyor. Yatırımlar için uygun arazi varlığı, işletmelere ciddi avantajlar sunan bölgesel teşvik ve destekler, arazi fiyatlarının uygunluğu ve kurumlar arası koordinasyon yatırımlar için Balıkesir’i daha cazip hale getirmektedir. Balıkesir; gelişen kara, demir, deniz ve havayolu ulaşımının yanı sıra, sık kullanılan ulaşım ağlarının üzerinde yer alması ve büyük sanayi merkezlerine yakınlığı ile yatırımcıların dikkatini çekmektedir.

Balıkesir sanayi sektöründe gerçekleştirdiği inovasyon faaliyetleri ile öne çıkmaktadır.
İl, her türlü sanayi yatırımının ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü barındırmaktadır.
İlde 5 farklı organize sanayi bölgesi ve 16 küçük sanayi sitesi bulunmaktadır. Organize sanayi bölgeleri arasındaki koordinasyon, yatırım ortamı için güçlü bir profil oluşturmaktadır. Balıkesir, Türkiye’de endüstriyel üretimde çeşitlilik bakımından öne çıkan iller arasında yer almaktadır. Balıkesir’deki sanayi işletmeleri yüksek standartlarda, nitelikli üretim yapan işletmelerdir.

Tarımsal üretimin gelişmiş olduğu Balıkesir, Türkiye’nin önde gelen gıda işletmelerinin ilk tercihi olmuştur. Tarıma dayalı sanayinin ihtiyaç duyduğu birçok tarım ürünü Balıkesir’in verimli ve geniş arazilerinde yetiştirilmektedir. Bu durum, gıda sanayi yatırımlarının Balıkesir’de yoğunlaşması adına önemli bir avantaj sağlamaktadır.

İlde süt ürünleri işleyen 50’nin üzerinde işletme ve et işleyen 26 işletme faaliyet göstermektedir.
Kırmızı ve beyaz et işlenmesinde Bandırma ve Susurluk ön plana çıkarken; süt işleme tesisleri Gönen, Susurluk ve Altıeylül’de yoğunlaşmıştır.
Ayrıca ilde tarıma dayalı sanayi, üretilen buğdayın işlendiği un fabrikalarının ve yem bitkilerinin işlendiği yem fabrikalarının yaygınlaşmasıyla birlikte daha da gelişmiştir.
Körfez Bölgesi olarak bilinen Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Havran ve Edremit’te yetiştirilen zeytinlerden elde edilen sofralık zeytin ve zeytinyağı dünya pazarlarına ulaşmaktadır. Coğrafi işaret alınmış Ayvalık zeytinyağı, duyusal ve kimyasal özellikleri ile öne çıkmaktadır. İlde yoğun olarak üretilen meyve ve sebzelerin işlendiği tesisler özellikle Susurluk’ta yoğunlaşmaktadır. Bandırma Limanının dışında da Balıkesir’den karayolu, havayolu ve İzmir Limanı kullanılarak denizyolu ile de dış ticaret yapılmaktadır. Bandırma Limanı, İstanbul’dan sonra Marmara Denizindeki en büyük ikinci liman, Türkiye’nin ise 5. büyük limanıdır. Bandırma’ya ulaşım hem kara yoluyla hem de deniz yoluyla yapılabilmektedir.  Bandırma limanından her gün İstanbul’a ve Tekirdağ’a Ro-Ro seferleri yapılmaktadır. Ayrıca Yenikapı’ya da her gün karşılıklı 3 sefer yapılmakta, hızlı feribot ve deniz otobüsü seferleri bulunmaktadır. Bandırma ekonomik yapısı gözönüne alındığında bölgenin önde gelen sanayi merkezi konumundadır. Sanayi tesisleri İlçe Merkezinde yoğunlaşmıştır. Köylerde ise tarım ekonomik yaşamın temelini oluşturmaktadır. Bu haliyle Balıkesir’in genel görünümünü yansıtan bir örneğidir. İlçenin ekonomisi; tarım, sanayi, ticaret ve turizme dayanmaktadır. Kırsal kesimde bitkisel üretim ağırlıklıdır. Tavukçuluk ve yumurta üretimi Bandırma ve çevresinde yaygın olarak yapılmaktadır. Bununla birlikte atçılık ve sığırcılık konularında bakım, ıslah ve verim çalışmaları yürütülmektedir. Marmara Denizi kıyılarında ve Manyas Gölünde ise balıkçılık faaliyetleri dikkat çekmektedir.
Kurtuluş savaşında olduğu gibi 15 Temmuz darbe girişiminde de Balıkesir üstüne düşen görevi fazlasıyla yerine getirmiştir. Bu konudaki görüşleriniz nedir.
Hem Türkiye genelinde hem de Balıkesir’de dik duruşlarıyla memleketine ve geleceğine sahip çıkan milletimiz, gece boyunca sayısız kahramanlık destanları yazmıştır. 15 Temmuz darbe girişimi, milletin darbe heveslilerine verdiği bir büyük ders olarak, bu milletin şanlı tarihindeki yerini alacak ve hiçbir zaman hatırımızdan çıkmayacaktır. Halkımızın bir bütün olarak dişini, tırnağına takarak, çok zor şartlarda 15 Temmuz darbe girişimi ile başlayan FETÖ saldırılarına karşı Türkiye’nin dört bir yanında verdiği mücadele, tarihin en anlamlı, kahramanca direnişlerinden biridir. Kurtuluş Savaşı esnasında gösterdiğimiz birlik ruhunu tekrar göstererek zor zamanlarda farklılıklarımızı bir kenara bırakarak nasıl kenetlenebildiğimizi dosta düşmana bir kez daha gösterdik. Türkiye’nin birlik, beraberlik ve bağımsızlığına yönelik 15 Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından itibaren açık ve net bir şekilde milli iradeden ve demokrasiden yana tavır koyan Koca Seyit’in torunları, Kuva-yi Milliye ruhunu başlatan Balıkesirli hemşehrilerime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Şehrin meydanındaki o heybet, hainlerin kalplerine öyle korku verdi ki şehrimizde hiçbir teşebbüse geçemediler. Balıkesirlinin gönlüne Kuva-yi Milliye aşkı, vatan aşkı, millet aşkı düşmüşse korku nedir bilmez.

Balıkesirli dün olduğu gibi bugün de bağımsızlık uğrunda Türkiye’mizin hazır kıtasıdır.”
Türkiye 2023 hedeflerine kararlı adımlarla yol almaktadır. Bizler de Cumhuriyetin kuruluşunun kilometre taşları Zeybeklerle, Yörüklerle, Efelerle Balıkesir halkı, kamu kurumlarımız, belediyelerimiz, üniversitemiz ve sivil toplum kuruluşlarımız uyum içerisinde, özveriyle çalışarak, bu kortejin en önünde olmaya gayret gösteriyoruz. Biz Balıkesir’imizi, bu cennet vatanı, daha da güzelleştirmek için çalışıyoruz. Biz iyinin, doğrunun, huzurun, istikrarın yanındayız. Biz Balıkesir’in, Milletin, Türkiye’nin tarafındayız. Bu güzel şehir, bu güzel insanlar, her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır. Şimdi çalışma zamanı, çok çalışacağız. Bilimde, kültürde, sanatta ve hayatın her alanında göstereceğimiz çabalar ve elde edeceğimiz başarılar, bugünlere ulaşmamızı sağlayan kahramanlara teşekkürümüzü, bağlılığımızı, miraslarına sahip çıktığımızı kanıtlayacaktır.
FETÖ ile ilgili bizim mücadelemiz bunların kökü kazınana kadar devam edecek.”
Bunları bitireceğiz. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmayacağız, aziz milletimize kurşun atan, bomba atan, insanlıktan nasibini almayanların yanına bunu bırakmayacağız. Aziz Şehitlerimizin, isimlerini de asla ve asla unutmayacağız, unutturmayacağız.  Demokrasiye bu kadar layık olduğunu böylesine kanıtlamış olan Türk halkı çok daha güzel hedeflere el birliğiyle ulaşacaktır.  Terör saldırıları ülkemizin huzurunu, milletimizin birliğini ve barış içinde yaşamasını, kardeşlik hukukunu asla yok edemeyecektir. Türk halkı, ister FETÖ olsun ister bir başka terörist grup olsun, bunların topraklarımızda yeşermesine izin vermeyecektir.
Allah 15 Temmuz’u bir daha bu millete yaşatmasın.”
Hiç şüphesiz şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edeceklerdir. Bununla birlikte artık her yıl 15 Temmuz Şehitlerimizi Anma Günü’nde kendilerini hassaten yâd edecek, hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız. Bizlere milli irade ve demokrasinin hâkim olduğu bir gelecek sağlamak için canlarını feda eden 15 Temmuz milli irade ve demokrasi zaferi şehitleri ve tüm şehitlerimize tekrar Allah’tan rahmet, gazilerimize hayırlı bir ömür diliyorum. Şehitlerimizin emanetleri olarak gördüğümüz geride bıraktığı yakınlarına aynı şekilde sahip çıkıyoruz. Bu konuda şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin her türlü meselelerinde Vali olarak ben de her zaman yanlarındayım.

Bir önceki yazımız olan Balıkesir Yılda 500 Bin Adet Ceviz Fidanı İhraç Ediyor başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

  Sosyal   Medyada   Paylaşın
gulez

Güncel Bandırma Haberleri

Teknik Destek ve Reklam Yönetimi Kutlu Creative tarafından sağlanmaktadır.