Hükûmet, milyonlarca kişinin hayatına dokunacak onlarca karara imza atıyor. Meclis’e sevk edilen, ‘Torba Kanun’ olarak adlandırılan düzenleme ile ev kurandan ev alana, ülkeye döviz getirenden yeni iş kurana, kantin işletenden atama bekleyen öğretmene, yetim maaşı alan çalışandan OSB’de arıtma tesisi kurana, eski araç sahibi olandan evinde elektrik üretecek kişilere kadar milyonlarca kişinin hayatına dokunuluyor. Kararlardan biri, asgari ücretin yıl boyunca aynı kalmasını sağlayacak vergisel düzenleme. Bunun yanı sıra yatırım, üretim, ihracat, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetleri teşvik edilecek ve yeni makine ve teçhizat alımları 2019 sonuna kadar KDV’den istisna edilecek, ödenecek bedeller amortisman gideri olarak yazılabilecek.

HİZMET İHRACATÇISINA İYİ HABER
Mal ihracatı yapan firmalar için nispi aidat uygulamasında asgari alt sınırın kaldırılması, hizmet ihracatı açısından ise nispi aidat uygulamasından vazgeçilerek aylık asgari ücretin brüt tutarı ile bu tutarın 5 katı arasında belirlenen tutarda yıllık aidat tahsil edilmesi esası getiriliyor. İhraç edilmek üzere ihracatçılara teslim edilen ÖTV’ye tabi malların mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde ihraç edilememesi durumunda, katma değer vergisi uygulamasında olduğu gibi, üç aya kadar ek süre verilecek.

HACİZLİ MALLAR İADE EDİLECEK
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) daha cazip hâle getiriliyor. 1.000 lira ilave devlet katkısı, her yıl yeniden değerleme oranında artacak, bugün 2 ay olarak uygulanan cayma süresi 3 katına kadar artırılabilecek.
Öte yandan arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulan ihtilaflarda harç 35,90 lira olarak alınacak. Hacizli malların tespit edilen değerinin yüzde 10 fazlası ödendiğinde haciz kaldırılacak, aynı mala 3 ay süreyle tekrar haciz konulması önlenecek.

16 yaşındaki araca 10 bin TL hurda teşviki
Trafikteki araçların yenilenmesini  teşvik için, 31 Aralık 2019 tarihine kadar 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonların yurt dışına satışı ya da imha merkezlerine teslimi suretiyle trafikten kaydını sildiren araç sahiplerine yurt içinden araç alımında ÖTV indirimi getirilecek. İndirim tutarı 10 bin lirayı geçemeyecek. Taşıtların imalat sürecinde kullanılan hoparlör, radyo, navigasyon cihazı, monitör gibi mallar için ödenen ÖTV, iade edilecek.

ÇEVRE VE EKONOMİYE KATKI
Otomotiv Distribütörleri Derneği Başkanı Mustafa Bayraktar, hurda teşvikinin 2018 ve 2019 yılları için iç tüketim dinamiklerini hayata geçirip pazara büyük katkı sağlayacağını ifade etti. Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış CEO’su Haydar Bozkurt, yeni araç alımında 10 bin liraya kadar ÖTV desteği çok önemli bulduğunu belirterek “Eski araçlar hem çevreyi kirletiyor hem fazla yakıt tüketiyor ama ‘zorla da olsa çalışan aracım var’ diyenler kullanıyordu. Bu karar yeni araç alımını tetikleyecek. Çok sevindirici.” dedi. Hyundai Assan Genel Müdürü Önder Göker, uzun süredir beklenen kararı memnuniyetle karşıladıklarını, ancak rakamın 15-20 bin olmasının daha önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

Terör mağdurlarının ailesinden 2 kişiye iş
Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkisinin azaltılması ya da bertaraf edilmesini sağlamada yardımcı ya da faydalı olanlardan, hayatını kaybeden sivillerin yakınlarına 2’nci istihdam hakkı veriliyor. Aynı şekilde maden kazalarında ölen sigortalıların eş ve çocuklarından birisi, eş ve çocuğu yoksa kardeşlerinden birisinin kamuda istihdamı imkânı getiriliyor. Ayrıca devlet korumasında olan çocukların atama işlemleri için başvuru süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarılıyor ve başvurularının mesleki unvanlarına uygun hâle getirilmesi şartı düzenleniyor.

Yetim çocuk çalışsa da maaşı kesilmeyecek
Öğrenci olan yetim çocuklar hizmet akdine tabi çalışsa dahi aldıkları aylık devam edecek. Aylığı kesilmiş olanlardan şartları taşıyanlara yeniden aylık bağlanacak. Öğrenim gören çocukların anne veya babasından dolayı hak kazanmış olduğu pasaport hakkı, çalışması hâlinde de devam edecek.

Konut ve çeyiz desteği artıyor
Tasarrufların artmasını, ekonominin canlanmasını hedefleyen bir karar da ‘evlenenler’ için. Yani hem ev sahibi olan hem de yuva kuranlara devlet destek miktarı artırılıyor. Bir bankada konut hesabı açıp, en az 3 yıl bu hesaba para aktaranlara konut alımındaki azami devlet katkısı oranı yüzde 20’den yüzde 25’e çıkarılırken, azami tutar da 15 bin liradan 20 bin liraya yükseltiliyor. Aynı şekilde bankada çeyiz hesabı açanlara verilecek katkı da yüzde 20’den yüzde 25’e, azami katkı 5 bin liradan 7 bin 500 liraya çıkarılıyor.

Bilgi işlem çalışanına 5 katına kadar ücret
Ağbal’ın verdiği bilgiye göre, kamu kurum ve kuruluşlarının bilişim altyapılarının güçlendirilmesi noktasında büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde çalıştırılacak sözleşmeli bilişim personel sayısının 100’e çıkarılabilmesi ve ücret tavanının 5 katına kadar artırılabilmesine imkân sağlanacak.

İlave 5 bin öğretmen atanacak
Ağbal, eğitim hizmetleri için ilave 5 bin sözleşmeli öğretmen atama hakkı verileceğini kaydederek “Ek ders ücreti karşılığında Milîi Eğitim Bakanlığında görev yapmış ve en az 540 gün sigorta primi ödenmiş olanların, belirlenen
şartları taşıması kaydıyla yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına göre sözleşmeli personel atanabilmeleri ve bu şekilde istihdam edilebilecek sözleşmeli öğretmen sayısının 5 bini geçmemesi öngörülmektedir” dedi.

Genç, kadın ve engelliyi işe alana 18 ay destek
Geçen yıl başlatılan istihdam teşvikleri bu yıl daha da genişletiliyor. 2020 sonuna kadar işe alınan sigortalılar için özel sektör işverenlerinin gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği sağlanıyor. Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay olarak uygulanıyor. İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş yerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi desteği sağlanıyor. Küçük esnaf, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla 2 kişiyi daha işe alırsa gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden 2 ayda bir ücret desteği veriliyor. Bir iş yeri kreş ve gündüz bakım evi hizmeti verirse, asgari ücretin yüzde 15’i kadar gelir vergisi istisnasına hak kazanıyor. 30 günden az çalıştırılanlar için işverenin belge verme zorunluluğu da ortadan kaldırılıyor.

Üretene, döviz getirene yatırım yapana istisna
Düzenleme ile sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin yatırım teşvik belgesi aranmaksızın imalat sanayinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 2019 sonuna kadar KDV istisnası getirilecek. Ayrıca yeni kurulan ve yatırım teşvik belgesi alan sermaye şirketlerince, yurt dışından sermaye olarak Türkiye’ye getirilen dövizin, kuruluşu takip eden hesap döneminin sonuna kadar belli şartlarla kur değerlemesinden kaynaklı kazancı vergilendirilmeyecek. Öte yandan OSB’ler ve küçük sanayi sitelerince yapılan ve yaptırılan kanalizasyon, su, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme, yol gibi altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerince işyeri yapımına yönelik kendilerine yapılacak mal teslimi ve hizmet ifaları KDV’den istisna tutulacak.

Asgari ücret yıl boyu aynı kalıyor
Asgari ücretliler vergi dilmi sebebiyle yıl sonuna doğru eksik maaş almaya başlıyordu. Bunun için düzenleme yapıldı. Şimdi yıl boyunca aynı ücret ödenecek. Ayrıca işverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan ve istihdam edilen eleman başına 100 lira olan destek bu yıl da devam edecek.

İŞTE DİĞER MADDELER:
Kulüplere destek
: Amatör spor dallarının desteklenmesi şartıyla sporculara kulüpler tarafından ücret ödemeleri üzerinden yapılacak gelir vergisi kesintilerinden vergi dairesine beyanda bulunularak ödenen tutarlar ilgili kulüplere iade edilecek.

Kaçak madene 10 yıl: Kaçak madencilik faaliyetlerinin önüne geçilmesi için, bu faaliyette bulunanların hapis cezası alması ve 10 yıl madencilik yapamaması yasaylla düzenleniyor. 2 defa ihalesi yapılıp çalışmayan madenler, aramalara açık hâle getirilecek.

Nükleere muafiyet: Nükleer santral yatırımları, stratejik yatırımlar için öngörülen teşvik ve desteklerden yararlandırılacak. LPG dağıtıcısı lisans sahipleri, ulusal petrol stok mükellefiyeti kapsamındaki stok yükümlülüklerinden muaf tutulacak.

Büyük ‘bor’ teşviki: Ulusal Bor Araştırma Enstitüsünün Ar-Ge projelerinde, destekler açılacak özel hesaplara aktarılacak, harcamalar idareler tarafından yapılacak. Görevli personele teşvik edici ücret ödenecek, lisansüstü öğrencilere ve doktora sonrası araştırmalara burs için kamu ve özel kuruluşlardan destek alınmasının önü açılacak.

Çatıda vergisiz elektrik: İkamet ettiği meskende 10 kilovata kadar gücü olan rüzgar ya da güneş enerjisi tesisi kuran ve bunları şirketlere satanlardan gelir vergisi ve KDV alınmayacak. Enerji tasarrufu teşvik edilecek.

Elektrikliye %25 vergi: Motorlu taşıtlardan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtı ve benzerleriyle panelvanlar ve motosikletlerin daha düşük olarak diğer taşıtlar için uygulanmakta olan MTV tarifesinin yüzde 25’i oranında vergilendirilmesi sağlanacak.

Kantin kirasına KDV yok: Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda okul aile birlikleri tarafından yapılan kantin kiralamalarında yaşanan KDV ihtilaflarının giderilmesi amacıyla kantin kiralama işlemlerinin KDV’den istisna tutulduğunu bildirildi.

Minibüs tarifi değişti: Minibüsler, ‘Sürücüsü dâhil en çok 15 oturma yeri olan taşıtlar’ olarak tanımlanmakta iken, ‘Sürücüsü dâhil en çok 17 oturma yeri olan taşıtlar’ olarak tanımlanması sağlandı. Bu, ticaret erbabına vergi avantajı getiriyor.

BiYodizel ve yağa ÖTV: Bugün vergi alınmayan biodizel mahiyetindeki diğer mallarla bunların karışımlarının tamamı ÖTV’ye tabi tutuluyor. 10 numara gibi bazı yağlara da ÖTV geliyor.